ARTİRİT NEDİR?

  Sağlık

ARTİRİT NEDİR?

Artirit kelimesi birden çok fazla rahatsızlığı tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu değişik rahatsızlıklardaki ortak yön hepsinin de vücudun mafsallarıyla ilgili olmasıdır.
En yaygın ölçüde bilinen iki tip artirit:
1) Dejeneratif artirit
2) Romatizmal artirit
olarak sayılabilir, Dejeneratif artiritte vücudun yaşlanma hali söz konusudur. Romatizmal artiritte ise iltihaplanma vardır. Vücutta yer yer sakatlıklar (tutulma,topallama,vs…) görülür.
Dejeneratif artiritte ateş, kilo kaybı, mafsallarda genellikle katılaşıp kalma (tutulma) ya da deformasyon (çarpılıp bo­zulma hali) yoktur. Mafsallarda iltihaplanma olmaz. Aslında rahatsızlık kırk yaşından sonra kendini gösterir. Genel bir deyişle ,geçen, ilerleyen yaşın yarattığı bir durumun sonucudur bu rahatsızlık. Kemiklerin kıkırdakları ileri düzeyde aşınmış,kırılmaya yüz tutmuştur. Bu nedenle, kemiklerin yüzeyleri doğrudan doğruya temas halindedir. Kıkırdakların bu sert teması önleyici rolü ortadan kalkmıştır.
Hastalığın belirtileri, hareket esnasındaki mafsal tutulmaları ya da ağrıdır. Mafsal uçlarında, sonra da parmaklar­ da düğümleşmeler belirir. Dizde tutulma ve ağrı vardır.
Romatizmal artirit yaygın olarak “romatizma” diye bilinir. Bu hastalıkta mafsallarda iltihaplanma olur. Mafsalları kaplayan zar genişler. Aynı zamanda, kıkırdak altındaki kemik de değişmeye başlamıştır. Kemiklerin yapısındaki mineral (madensel) özler kaybolur. Mafsallar sertleşip tutulur. Birlikte ve uyumlu hareket olanağı ortadan kalkar. Hasta giderek tam bir sakat halini alır.
Bilim, bu tip artiritin nedenlerini hâlâ bilmemektedir. Bu konuda çeşitli teoriler vardır. En yaygın teorilerden biri , hastalığa bir enfeksiyonun sebep olduğudur. Romatizmal artiriti olanlar, uzun yıllardan beri acılarını dindirecek, ya­rı sakat durumlarını giderecek sihirli bir tedavi yöntemi ya da ilaç beklemektedirler. Fakat halen bunlardan hiç biri bulunamamıştır. Kullanılan ilaçlar daha ziyade acının duyulmaması içindir. Uygulanan yöntemlere gelince, bunlardan amaç da rahatsızlığın gelişmesini mümkün ölçüde önlemektir. Be­lirli ağrı kesicilerin kullanılması hastaya rahatlık verir. Fa­kat ilaçlara ara verildiği an, hastalığın belirtileri tekrar kendini gösterecektir. Tahrip olan, sakatlanan dokunun onarılması, iyileşmesi ise mümkün değildir.

Artirit Çeşitleri Dejeneratif - Romatizmal

Artirit Çeşitleri
Dejeneratif – Romatizmal

Bir Cevap Yazın