ÇİNGENELER HANGİ DİLİ KONUŞURLAR?

  İnsan

ÇİNGENELER HANGİ DİLİ KONUŞURLAR?

Çingenelerin niçin bu isimle tanımlandıklarını bilir misi­niz? Yıllarca önce, Avrupa’da yaşayan insanlar onların Mısır’dan geldiklerini düşünürlerdi. Çingene kelimesinin İngilizce karşılığı olan “Gipsy” kelimesi de, İngilizce’ de “Mısır” anlamına gelen “Egypt” kelimesinden kökenlidir.
Daha derinlemesine ve bilimsel nitelikte incelemelere göre, yaklaşık olarak bin yıl önce, Hindistan’ın kuzeybatı kesi­minde yaşayan bazı kabileler başka topraklara göç ettiler. Çingenelerin aslı da bu topluluklardır. Söz konusu kabilelerden bazıları Pers (eski İran) topraklarına ulaştı. Bir kısmı yollarına devam edip Türkiye’ye geçti. Burada kalmayarak Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’ya gidenler oldu. Bu insanlar aslında Hindistan’dan geldikleri için, Sanskrit diliyle yakın ilişkileri olan bir Hint dilini konuşuyorlardı.
Daha sonra, Çingene topluluklarının bir bölümü Balkanlar Rusya, Macaristan gibi ülkelere yayıldılar. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, hatta İsveç ve Finlandiya dahil,batı Avrupa’ya yayılanlar da oldu.
Aradan yüzyıllar geçtikçe, Çingenelerin diline konup yer­leştikleri, yaşadıkları ülkelerin dillerinden bazı kelimelerde eklendi. Bir İngiliz çingenesinin “pogado tshib” konuştuğu söy­lenir. “Kırma dil” anlamına gelen bu deyim, Çingenece ve İngilizce dilinden kelimelerin karışımını ifade eder. Çingene di­linin İngilizce karşılığı “Romany” dir.
Genellikle kırlık bölgelerde konup yerleşen çingeneler yaşadıkları çevrelerde kendilerine müsaade edilen her türlü işi yaparak geçinirler. Ağaç oyma işleri, toprak kap kaçak hasır örgüden çeşitli ev eşyası yaparlar. Aralarında falcılıkla geçinenler de yaygındır.
Çingenelerin değişik ülkelerde başka başka işler tutmaları bu konuda ustalık, uzmanlık kazanmaları gerçekten ilginçtir, İngiltere’deki çingeneler genellikle at alıp satarlar. İskoçya çingeneleri arasından şarkıcılar, harp çalanlar çıkar. İspanyol çingeneler flamenco (flamenko) adı verilen yerel bir dansta çok ustadırlar. Macaristan ve Romanya çingenelerinln çoğu müzisyendir. Özellikle çok iyi keman ve akordiyon çalarlar. Yugoslav çingeneleri ise barut yapımında ustalık kazanmışlardır.

Bir Cevap Yazın