GEİGER SAYACI NEDİR?

  Bilim

GEİGER SAYACI NEDİR?

Modern madenci, daha doğrusu maden arayıcı, değerli ba­zı madenleri arama işinde Geiger sayacı adı verilen bir araç kullanır. Atom bombası ve diğer nükleer silahlarla meydana gelen radyasyon tehlikesine karşı aynı araçtan yarar­lanıldığını da duymuşsunuzdur. Bu araç sayesinde, belirli bir çevrede radyoaktivite olup olmadığı ve bunun yoğunluğu kolaylıkla saptanabilir.
Aslında, her iki kullanış şekli de radyasyon adı verilen şeyle ilgilidir. Belirli radyoaktif maddeler, belirli bazı ışın­lar yayarlar. Radyasyon da bu yayılmanın bilimsel dille ta­nımlanmasıdır. Geiger sayacı, bu ışınların varlığını araştırır. Yoğunluğunu ölçer. Söz konusu araç, Hans Geiger tarafın­dan icad edildiği için bu adı taşımaktadır. Sonradan Müller adında bir başkası tarafından geliştirilmiştir.
Geiger sayacı gerçekte bir tür vakum tüpüdür. Bu tüp, alelade radyo lambasını andıran çok ince bir cam mahfaza­yı ihtiva eder. İçinde iki metal plaka ve az miktarda gaz vardır. Bu gaz argon gazı olabilir.
İçinde gaz bulunan başka tür bir tüpü, bir neon lambasını da bilmektesiniz. Neon lambasında, plakaların bir elektrik voltaj kaynağına bağlanmasıyla gazın belirli bir renkte ışıması sağlanabilir. Gereken şey, voltajın ye­teri kadar yüksek olmasıdır. Yüksek voltaj, plakalar arasında büyük bir elektron akımının yer almasına olanak sağlar. Akımın varlığıyla, tüpün içindeki gaz da ışır.
Geiger sayacında voltaj kasıtlı olarak düşük tutulur. Öyle ki, normal koşullarda gazın ışıması olanağı yoktur. Buna kar­şılık, sayacın yakınında bir yerde radyoaktif bir cismin bulunduğunu varsayalım. Bu radyoaktif cismin yaydığı ışın tüpe girer ve gaz molekülleriyle çakışır. Yani gaz moleküllerine çarpar. Gaz molekülleri, bu çarpışla tıpkı yüksek voltajın sağ­layacağı gibi yeterli enerji kazanmış olurlar. Söz konusu ye­terli enerji sonucu gaz ışır.
Bu durumda, tüpün içinde bir akımın varlığı söz konusudur. Akımın değeri, yani tüpe giren radyasyon (ışın yayılma­sının) miktarı, bağlantılı bir ölçü aletinden kolaylıkla okuna­bilir.
Geiger sayacının işlevi radyasyon sayesinde gerçekleştiğinden, ışın yaymayan hiç bir şeyin araştırılmasında kullanılamaz.

Bir Cevap Yazın