TOTEM DİREĞİ NEDİR?

  Genel Kültür

TOTEM DİREĞİ NEDİR?

İçinde yaşadığımız toplum, aile adı verilen daha küçük topluluklara bölünmüştür. Anne,baba ve kardeşlerle oluşan aile akrabalarımızın da katılmasıyla bir “grup” niteliğini alır. Fakat daha ilkel gruplarda bölünme yöntemleri çok farklıdır, ‘
Kabileler bu bakımdan örnek olarak gösterilebilir. İlkel kabilelerde, bir kabilenin tüm üyeleri birbirinin yakını, hısmı sayılır. Kendi aralarında o gözle görülür.
Bu gruplarda genellikle bir “ata” vardır. Grubun atası, efsanevi nitelikler taşıyan bir üstün insan olabilir. Söz konusu atanın soyu, yüzyıllardan beri süregelmektedir. Grubun ata­sı bir hayvan, bir bitki ya da doğadan herhangi bir cisim de olabilir.
Kabile hangi tür bir atadan gelmiş olursa olsun, kesinlilkle kabul edilen iki durum vardır.
1) Kabilenin türediği atanın belirli bir hayvanla özel iliş­kisi olmuştur.
2) Kabile belirli bir hayvandan gelmiştir, yani o hayvanın boyundandır.
Bu durumlarda, kabile hangi hayvandan türediğini, atasının hangi hayvanla ilişkisi olduğunu kabul ediyorsa, o hayva­nın adını alır. Hayvanın simgesi, yani o hayvanı ve niteliklerini belirleyen işaret, söz konusu kabilenin arması, grubun “totem” i olur. O hayvan da “totem hayvan” olarak tanımlanır. Böyle bir grup ya da topluluk, bir totem topluluğudur.
Totemik kabilelerde, totem direkleri oyulup işlenir. Göz alıcı renklere boyanır. Bu direkler, kabilenin totemi olan hayvanı ya da “ata” yı ve aynı topluluğun geçmişindeki diğer önemli varlıkları, kişileri gösterir. Atalarıyla nice onurlandıklarını göstermek, atalarının onurunu yüceltmek için, totem direği köyün uygun bir yerine dikilir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan bu tür totemik top­lulukların kendilerine has töreleri vardır. Genel bir kural olarak, aynı kabilenin bireyleri kendi aralarında evlenmez­ler. Çocuklar annenin gelmiş olduğu kabileye aittir.

BENZER YAZI  EN BÜYÜK HAYVAN HANGİSİDİR?

Bir Cevap Yazın