JÜL SEZAR KİMDİR?

  Tarih

JÜL SEZAR KİMDİR?

Bazı kaynaklar, Mussolini ve Hitler gibi faşist diktatörlerin dünyayı kana, ateşe veren çılgınca, sapık girişimlerinden önce belirli Latince kaynaklara büyük bir ilgiyle eğil­diklerini, askerlik tarihinin unutulmaz adlarından Gaius Julius Caesar (Gayus Jül Sezar)’ın askeri hareket ve savaş taktiklerini titiz bir dikkatle incelediklerini ileri sürer.
Kendi hesabımıza böyle bir şeye inanmıyoruz.
Jül Sezar politik anlamıyla bir diktatör olabilir. Fakat İsa’dan önce 102 yılının 12 Temmuz günü doğan Sezar, zirvesine ulaştığı politik hayatına halkı tutan, halk yanlısı bir partide başlamıştı. Bütün hayatı boyunca kendini sırf Roma’daki değil, tüm bölgelerdeki yoksul insanların sorunlarıyla il­gilenmeye adamıştı.
İsa’dan önce 65 yılında Roma Senatosuna seçildiği zaman belirli bir zümreyi değil halkın tümünü düşündüğü halk, oyunları ve kamuoyu yararına yapılar, kurumlar için büyük paralar harcadı.
Sezar savaşın tadını ilk kez İ.Ö. 81 yılında Doğu’da tattı. Asya eyaletlerinde Roma egemenliğine karşı çıkanları dize getirmek için savaştı. İsa’dan önce 78 yılında Sulla’nin ölü­mü üzerine Roma’ya döndü. Ancak politik ortam ve havayı uygunsuz, hazır bulmadığı için gene doğuya yöneldi. Rodos’ta retorik (güzel ve inandırıcı konuşma) eğitimi gördü. Yolculuğu esnasında korsanların tutsağı olduğu zaman, serbest bı­rakılması için bedel gönderilmesini beklerken, korsanlara karşı tavrı sakin ve soğukkanlıydı. Onların yüzlerine karşı , günün birinde kendilerini çarmıha gereceğini söyledi. Sözünün unutulabileceği kadar zaman geçmeden, bu sözünü yerine getirdi.
Tekrar Roma’ya döndüğünde, tuttuğu parti politika ala­nında çok etkin değildi. Ağır fakat emin adımlarla yolunda ilerledi.
İspanya’ daki savaşlarla gerçek bir askeri ün kazandı. İsa’dan önce 60 yılında tekrar Roma’daydı. Pompey ve Crassus (Krazüs)’le ilk triyumvira’yî (üçlü önderliği) kurdu.
Bu arada kendini Gal ve İlirya genel valisi atamıştı. Yöredeki Cermen kabileleriyle yaptığı, zaferle sonuçlanan uzun savaşların en başarılı ürünü “Cermenlerle Savaş üzeri­ne Yorumlar” adını taşıyan eseridir. Hemen hemen Latince öğrenim yapan herkes bu eserin yabancısı değildir.
Sezar’ın kuzeyde kazandığı zaferler arasında Britanya’nın iki kez (İsa’dan önce 54 ve 55 yıllarında) istilası da var­dı.
İsa’dan önce 53 yılında Krazüs öldü, Pompey, karşı politik partiye katıldı. Sezar’la Pompey arasındaki rekabet, İsa’­dan önce 49 yılında iç savaşın eşiğinde bir düşmanlık düzeyine varmıştı.
Sezar, Rubicon (Rubikon) nehrini geçti. Savaşın büyük bir bölümü İspanya ve Afrika eyaletlerinde cereyan etti. İsa’dan önce 45 yılının 17 Mart günü İspanya’da Munda’ da kesin zaferi kazanan Sezar oldu.
Bir yıl sonra en yakını, dostu bildiği kişilerin de bıçağıyla Roma’da Senato yakınında can verirken, katillerin arasındaki dostlarından birine “sen de mi, Brütüs?” diyecekti.

Bir Cevap Yazın