SERT SU NEDİR?

  Fen

SERT SU NEDİR?

Su, tadı, kokusu ve rengi olmayan iki gazın bileşimidir . Başka bir söyleyişle, çok hafif bir gaz olan hidrojen ve da­ha ağır, aktif bir gaz niteliğindeki oksijenin birleşmesinden meydana gelir. Su üç halde olabilir: Sıvı, katı ve gaz. Katı hal­deki su buzdur. Gaz halinde ise “buhar” olarak tanımlanır.
Suyun özellik ve niteliklerini daha ayrıntılı olarak ince­lediğimizde, doğada asla gerçek anlamıyla pür (saf) durumda bulunmadığı ortaya çıkacaktır. Doğadaki suda eriyik halinde, mineraller (madensiler),gazlar ve canlı organizmalar vardır. Dolayısıyla, pek ender olarak saf, katışıksız suyla karşı­laşırız.
Örneğin, kimyasal bakımdan pür (saf) suyun tadı yoktur. Fakat çoğunlukla suda belli belirsiz bir tad hissederiz. Bu tadın bir kısmı, sudaki belirli bazı karışımlardandır. Atmos­ferden düşen yağmur damlaları, geçtikleri ortamdaki gazların bazılarını absorbe ederler, yani emerler.
Söz konusu gazların en önemlisi, canlıların suyun altında yaşayabilmeleri olanağını sağlayan oksijendir. Sudaki diğer önemli bir gaz da karbondioksit’dir. Bu gaz, karbonik asit adı verilen bir su eriyiği halinde bulunur. Kemirici, aşındırıcı niteliğiyle, mağaraların, kovukların oluşumunda rol oynar.
Karbonik asitin sudaki bu eylemi, kireç ve magnezyum karbonatların çözülmesinde etken olur. Bu da, suyu “sert” yapar. Suyu sertleştirir. Sert suda sabun çabuk ve kolay köpürmez. Kaynatılan sert su, kabın içinde bir kireç tabakası meydana getirir.
Söz konusu gazlardan başka,doğal sularda eriyik tuzlar da vardır. Nehir ve göl sularında inorganik zerrecikler bu­lunur. Suyun yeryüzündeki dağılımı büyük bir “enerji devri” niteliğindedir. Güneş havadaki suyu çeker, denizlerin yüzeyinde buharlaşmaya sebep olur. Buharlaşmış su havada bulutlara dönüşür ve yağmur halinde tekrar yeryüzüne düşer. Kar ve çiğ halinde de yeryüzüne döner.

Bir Cevap Yazın