YAPAY ELEMANLAR NEDİR?

  Fen

YAPAY ELEMANLAR NEDİR?

Yapay elemanlar, siklotron, betatron, vb. atomik makinelerle özel işlemler sonucu üretilen kimyasal elemanlardır . Bunların hepsi atom tablosunda uranyumun ötesinde yer alır. İçlerinde en yaygın ölçüde bilinen ve en önemli eleman, atomik sayısı 94 olan plütonyum’dur.
Bu eleman atom bombalarının yapımında ve atomik kuvvet santrallerinde kullanılır. Yapay elemanlar, atom alanındaki çalışmaların gelişmesi ve atom parçalanması işleminin gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış, bu konuya ilişkin teknolojik ilerlemeyle tez zamanda önem kazanmıştır.

Plütonyum dışındaki yapay elemanları aşağıda belirtilen sırayla sayabiliriz:

ADI ATOMİK SAYISI

Neptuniyum 93
Amerikiyum 95
Curiyum 96
Berkeliyum 97
Kaliforniyum 98
Einsteniyum (Aynşteniyum) 99
Fermiyum 100
Nobeliyum 101
Mendeleviyum 102

BENZER YAZI  ATOM PİLİ NEDİR?

Bir Cevap Yazın