DENiZ FiLi NEDiR?

  Genel

DENiZ FiLi NEDiR?

Deniz fili gerçekte çok büyük yapıda bir ayı balığından başka bir şey değildir.
Deniz filleri iki türdür. Bunlardan biri Antarktik yöresindeki sularda yaşayan güney deniz filleridir. Öteki ise, ku­zey deniz filleri türünü oluşturur. Kaliforniya’nın aşağı kıyı­larının açığında, Guadalup ve diğer bazı küçük adalarda ya­şar.
Her iki türdeki deniz filleri birbirine son derece benzer. Aynı büyüklüktedirler. Büyük ve yetişkin bir erkek, yaklaşık olarak 4 metre boyundadır. Ağırlığı 4 tonu bulur. Dişiler da­ha küçük yapıdadır. Boyları genellikle 3 metreyi geçmez. Eş­leşme mevsiminden hemen hemen elli hafta sonra, yaklaşık olarak kırkbeş ile elli kilo arasında bir tek yavru doğar.
Büyük ve yetişkin erkek bir deniz filinin, çok uzun, sarkık izlenimi veren kıvrık bir burnu vardır. Hayvan herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman, burnu dikleşir. Kükremeyi andıran bir ses çıkarır.
Etleri ve yağları dolayısıyla avlandıkları için, kuzey de­niz filleri 1890 yılından bu yana giderek azalmaktadır. Mek­sika hükümetinin bu konuda aldığı tedbirler, sürülerin korun­masını ve yavaş da olsa bir artışı sağlamıştır. Bunun sonucu olarak, yavruladıkları çevrelerde her yıl sekiz bin ile on bin deniz filinden oluşmuş sürüler görülebilmektedir.

BENZER YAZI  KADINLARIN NiÇiN SAKALI YOKTUR?

Bir Cevap Yazın