MEKANİK TELGRAFI KİM İCAT ETTİ?

  Bilim

MEKANİK TELGRAFI KİM İCAT ETTİ?

Fransız Devriminin başlangıcı olan 1789 yılı, askeri birlikler arasında hızlı ve etkin bir haberleşme ihtiyacı doğur­muştu. Bu ihtiyacı sezinleyen Claude Chappe adındaki bir Fransız, kardeşinin ve bazı dostlarının yardımıyla bir maki­ne yaptı. 1792 yılında, bu makinenin Kurucu Meclis tarafından kabul edilmesini sağladı.
Makine bir kulenin üzerine oturtuluyordu. Tam ortada, taşınabilir merdiven görünüşünde dikey bir kaide vardı. Kaidenin tepesine merkezi eksen üzerinde hareketli bir kol demiri bağlantılıydı. Bunun her iki ucuna da ayrıca iki kanat tutturulmuştu. Merkez eksen üzerinde hareketli demir kanatların hareketleri, kulenin içinden, makinenin kaide tabanından çekilen bakır tellerle kontrol edilebiliyordu.
Bakır tellerin çekilmesiyle demir kollara sağlanabilen 196 değişik hareket pozisyonunun her biri, belirli sayı işaretlerinin karşılığıydı. Sinyal kollarının yapısı rüzgarın di­rencini asgariye indirecek şekilde tasarlanmıştı. Kollar si­yaha boyalıydı. Böylece daha kolay seçilip görülmeleri olanağı vardı.
Bir kuleden verilen sinyaller, başka bir kuleden dürbünle alınıyor ve belirli bir doğrultu üzerinde dizili kuleler boyunca hedefe kadar iletiliyordu. Bu düzenle, Paris ve taş­ra şehirleri arasında hızlı bir haberleşme sağlanabilmişti.
1795 yılında, İngiltere’de Lord George Murray bu cihazın daha geliştirilmiş bir örneği olan semafor’u icat etti . Semaforda sinyal sayıları daha azaltılmıştı. 63 sinyal kom­binezonu vardı. Hareket edebilen altı kolla çekilen kordonlarla değişik pozisyonlar veriliyor, böylece Londra ile Portsmouth arasındaki dizili istasyonlar sayesinde haberleşme olanağı birkaç dakikayı aşmıyordu.

BENZER YAZI  RADYUM NEDİR?

Bir Cevap Yazın