DÜZTABANLIK NEDİR?

  İnsan, Sağlık

DÜZTABANLIK NEDİR?

Banyo küvetinden veya duşun altından çıktıktan sonra, henüz ıslak ayaklarınızın düz bir yerde bıraktığı izlere bakın. Bu izlere bakarak, düztaban olup olmadığınız hakkında bir yargıya varabilirsiniz. Islak ayaklarınızın yerde bıraktığı iz böbrek görünüşündeyse, ön ve topuk kısımlar arasında kuru bir boşluk varsa, ayaklarınız normal demektir. Yere, bütün tabanınızın izi çıkmışsa,hiç kuşkuya meydan vermeyecek bir şekilde “düztaban” olduğunuz anlaşılır.
Ayak, genel bir bakışla “üç tabanlı bir sehpa”üzerinde yayıntısı bir yapıdadır. Üç taban kaideden biri, arka tarafdaki ökçedir. Buna “topuk” adı verilir. Öteki iki destek nokta, parmakların bitiminden sonra öne doğru genişleyen kesimde iki yan yüzeydir. Kemikler,kıkırdak, lifler ve kaslar, bu kaide üzerinde ayağın yayımsı yapı ve hareketini sağlar.
Bir mühendis gözüyle bakılacak olursa,yayımsı bir kavistir yapı için en uygun ağırlık desteğidir. Yayın altındaki yüzey yağ tabakasıyla desteklenmiş durumdadır. Bu yağ katlarının arasında kan damarları,sinirler,lifler yayılır.
Çıplak ayakla toprak üzerinde yürüyen bir kimse, büyük bir olasılıkla hiç güçlük çekmez. Bunun nedeni,yayımsı yapıdaki ayağın her adımla uygun bir durum alabilmesidir . Başka türlü söylemek gerekirse, ayak yayımsı yapısından dolayı toprak yüzeyinin girinti ve çıkıntılarına kolayca uyar. Duruma göre şekil alır.
Büyük şehirlerin düzgün, asfalt caddelerinde, yüzeyi düz katı zeminde yürürken, ayağın sadece birkaç noktası uyarılır. Yüzeyde girinti ve çıkıntıların yokluğundan dolayı, ayağın her adımda yere uyumu için gerekli “gergin” bir uyarım hali, sözkonusu değildir.
Bunun sonucu,ayakda kendiliğinden bir uyum gevşekliği olur. Kan dolaşımının yetersiz olduğu belirli bazı kesimler giderek yorgun, kansız ve zayıf düşer. Ayağın yayımsı kavisi vücut ağırlığını taşıyamaz hale gelir. Yayımsı kavis düzleşir. Ayak düztaban olur.
Gayet tabii, doğuştan düztabanlık durumu da vardır.Bu gibi kimselerde, yayımsı kavis yapı doğuştan güçsüzdür.

Bir Cevap Yazın