RADYOFOTO NEDİR?

  Teknoloji

RADYOFOTO NEDİR?

Radyo dalgalarından yararlanarak bir yerden başka bir yere gönderilen fotoğrafik görüntüler “radyofoto” diye tanımlanır.
Radyo dalgaları aracılığıyla fotoğraf iletmenin temel ilkesi, aynı yöntemle ses göndermekten farksızdır. Aradaki tek ayrım, radyodaki ses titreşimleri yerine burada fotoğrafın siyah-beyaz renklerinin fotoelektrik hücresine etki yapmasıdır.
Gönderilecek olan fotoğrafın siyah-beyazı, fotoelektrik hücresinden geçen akımda değişiklikler meydana getirir. Değişimli akım radyo dalgaları haline getirilerek yayınlanır. Sonunda fotoğrafı oluşturan radyo dalgaları da, alıcı makinanın lambasında kesintili ışınlar haline gelir. Karanlıkta yüksek duyarlılıktaki fotoğraf kağıdı üzerine bu kesintili ışınların düşürülmesiyle, fotoğrafın siyah beyaz kesimleri alıcı makinede bulunan kağıda aynen çıkar,aynı görüntüyü oluşturur. Yüksek duyarlılıktaki kağıt bildiğimiz fotoğraf kağıdı gibi devolope edilir ve fotoğraf tam görünüşüyle meydana çıkar.
Burada belirli bir noktaya özellikle değinmeliyiz. Radyo-fotodaki tüm görüntü (resim), alelade fotoğrafta olduğu gibi bir anda “bütünü” ile gönderilemez. Gönderilecek fotoğrafla alıcı fotoğraf kağıdı makinanın silindir yapısındaki dönen kısımlarına takılıp, kesintili ışık sıralı çizgiler halinde fotoğrafın üstüne düşer. Radyo dalgalarıyla yayınlanan fotoğraf aynı düzenin alıcı makinadaki kağıda tonu değişik(açıklı koyulu) çizgi olarak çıkacaktır. Fotoelektrik hücre önünden tüm fotoğrafın geçmesi sonucu gönderilen fotoğrafın yayınlanması tamamlanmış olur.
Radyofoto, gerek kitle haberleşmesinde gerekse bilimsel amaçlarla geniş ölçüde uygulanan ve büyük yarar sağlayan bir yöntemdir. Fotoğrafların hiç vakit kaybetmeksizin bir yerden başka bir yere gönderilmesindeki kolaylık, modern basının çalışmalarında hızlı bir tempo olasılığını sağlamıştır.

BENZER YAZI  BİR RADYO ALICISI NASIL ÇALIŞIR?

Bir Cevap Yazın