YÖN NASIL BULUNUR?

  Coğrafya

YÖN NASIL BULUNUR?

Genel bir tanımlamayla, yön bir şeyin, bir kimsenin yüzünün çevrik olduğu, baktığı taraftır. Coğrafyada dört temel yön vardır. Kuzey, doğu, güney, batı (NOT: Bu sıralama pusula düzenine göredir). Ancak bunlar temel yönler olup, kuzey-doğu, güneybatı, vb. gibi ara-yönlerin varlığını da unutmamak gerekir.
İnsanların, dolayısıyla ulaşım ve taşıt araçlarının belirli bir yere ulaşabilmeleri için, o yerin bulunduğu yön bilinmelidir. Yön, askerlik, denizcilik, havacılık bakımından özel bir önem taşır. Teknolojik gelişmenin sözkonusu olmadığı devirlerde, limanlar gündüzleri güneşe, geceleri de yıldızlara bakarak yollarını bulurlardı. Bulutlu havalarda bu olasılıkların yokluğu durumu çok güçleştirirdi tabii. Yön bulmanın kolaylaşmasında en ileri adım pusulanın icadı ojmuştur.
En sağlıklı ve güvenilir yön bulma yöntemi pusulanın kullanılmasıdır. Düz bir yere yatay durumda bırakılan pusula iğnesinin mavi ucu bir süre dönüp hareketsiz kalır. Mavi uç bu durumda kuzeyi gösteriyor demektir. Yüzümüzü kuzeye vererek dikilirsek arkamız güney, sağımız doğu, solumuz da batı yönlerini gösterir.
Pusulanın yokluğunda, yön bulmak için bir saatten yararlanılabilir. Elde yatay durumdaki saatin akrebi güneşin bulunduğu yöne çevrilir. Akreple 12 rakam ya da işareti arasının tam ortası güneyi, bunun aksi de kuzey yönünü belirtecektir. Pusula ya da saatin bulunmadığı durumlarda, güneşin doğduğu ve battığı yönler esas alınır. Sabahları güneşin doğduğu yöne dönersek, doğuya dönmüş oluruz. Buna karşılık, öğleden sonra güneş batıya geçmiştir.
Durum ve koşullara göre uygulanan başka yön bulma yöntemleri de vardır. Bazı ağaçlar, güçlü kuzey rüzgarının etkisiyle güney yönünde eğilirler. Minarelerin şerefe kapıları daima kıbleye bizim için yaklaşık olarak güneye bakar. Geceleri kutup yıldızından yararlanarak yön bulunabilir. Kutup yıldızı da yaklaşık olarak tam kuzeyde bulunur. Küçük Ayı takım yıldızının en ucundaki en parlak yıldız olduğu için, çıplak gözle seçilmesi zor değildir.

Bir Cevap Yazın