GÖZYAŞLARI NEDİR?

  İnsan

GÖZYAŞLARI NEDİR?

Gözyaşı denilen şey, muhtelif fırsatlarla kendisini göste­rir. Ağladığımız zaman, çok güldüğümüzde, acı bir rüzgâr göz­lerimize doğru yüzümüze çarptığında gelir. Esasına bakılacak olursa, göz yaşının gelmesi için belirli bir fırsat gerekmez. Daima akmaktadırlar. Sadece onların varlığını fark etmeyiz.

Onların varlığını fark etmemiz, çeşitli sebeplerle aşırı bir şekilde boşanmalarından olur. Gözlerimizi gözyaşı akıntısın­dan korumak için, temiz tutmalıyız. Her üst gözkapağının al­tında, gözyaşı husule getiren kesecikler mevcuttur. Bu kese­cikler, devamlı ve düzenli bir şekilde gözyaşı meydana geti­rirler. Gözümüzü her kırpışımızda, gözkapakları, gözümüzün yüzeyindeki bir miktar gözyaşını emer. Bu iş, bir otomobil cam silicisinin çalışmasından farksızdır.

Hayatımız boyunca, bu iş iki yüz elli milyon defa vuku bu­lur. Bahis konuşu sistem, gayet mükemmel bir şekilde ayar­lanmıştır.

Ancak, yukarıda sayılan ve belirtilen fırsatlarda, kontrolün gevşemesi, hatta geçici bir süre için ortadan kalkması, göz­yaşlarının büyük ölçüde boşanmasına sebebiyet verir…

BENZER YAZI  FOBİ NEDİR?

Bir Cevap Yazın