ATOM ENERJİSİ NEDİR?

  Bilim

ATOM ENERJİSİ NEDİR?

Atomik enerji atomdan elde edilen enerjidir. Her atom kendi bünyesinde bir enerjiye sahiptir. Bu enerji, bir atomun par­çalarını bir arada tutar. Dolayısıyla, atomik enerjide bir atomun çekirdeği enerjinin kaynağıdır. Atom parçalandığı zaman bu enerji serbest kalacaktır.

Gerçekte atomla enerji sağlamanın iki yolu vardır. Bunlardan biri “fusion /birleştirme”, öteki ise “fission/bölme ” diye tanımlanır. “Birleştirme” reaksiyonu gerçekleştiğinde iki atom bir tek atom teşkil edecek yapıdadır. Atomların birleşmesi, ısı formunda çok büyük miktarda bir enerjinin serbest kalması sonucunu verir. Güneş tarafından yayılan enerj­inin çoğu, güneşte meydana gelen “fusion” işleminin sonucudur.

Atomik enerji sağlamanın bir başka şekli, “fission/bölün­me” işlemidir. Bir atom ikiye bölündüğü zaman bu işlem ol­muştur. Bu reaksiyon, atomların nötron gibi atomik cüzlerle (zerreciklerle) bombardımana tutulması sonucu yapılır.

Nötronlarla bombardıman edilen bir atomun mutlaka bö­lünmesi beklenemez. Aslında atomların çoğunu parçalayamayız. Buna karşılık, uranyum ve plütonyum atomları uygun şart­larda daima parçalanır.

“U-235” diye tanımlanan bir tür uranyum (ki “uranyum izotopu” diye bilinir), nötronlarla bombardıman edildiğinde iki parçaya ayrışacaktır. Bunun verdiği enerji ne kadardır tahmin edebilir misiniz?

Yaklaşık olarak 1 kilo kömürün yandığı zaman verdiği enerjinin bir milyon kat fazlasıdır. Bu yüzden, küçük bir uran­yum parçası kocaman bir geminin, bir uçağın hareketini sağ­layabilir. Bir jeneratörü çalıştırabilir.

Görüldüğü gibi, atomik enerji insanın geleceği için eşi benzeri bulunmaz bir güç kaynağıdır.

BENZER YAZI  ALTERNATÖR NEDİR?

Bir Cevap Yazın