AKIL NEDİR?

  İnsan

AKIL NEDİR?

Akıl kişide zihni durumu oluşturan etken nedendir. Descartes gibi filozoflar “aklı” “ruhla” birlikte mütalaa eder ve bu ikisinin “ben”i veya “kişi”yi oluşturduğunu öne sürerler. Aristo ve Agninas gibi filozoflar ise ruh ve bedenin kişiyi oluşturduğunu, “aklın” ise kişideki güçlerin tümü olduğunu söylerler.
Yirminci yüzyıl düşünürleri “aklın” zihni faaliyetleri “bedenin” ise fiziksel faaliyetleri yerine getirdiğini öne sürerler. Ayrıca şu soruları da yöneltirler. Akıl ve beden üçüncü bir şeyin güçleri midir, yoksa bunlar kaza ile bir araya gelmiş iki bağımsız varlık mıdır? Bedensiz akıl olur mu, eğer varsa nerededir? Ölümsüzlük nedir, ölümsüz varlık var mıdır? Bu ve buna benzer sorular henüz bir cevap bulamamış sorulardır.
Kısaca özetlemek gerekirse insanın düşünme, anlama ve tanıma özelliğine akıl denir.
Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu beyinde oluşan elektrik dalgalarının aklı etkilediği, korku gibi, akli durumlarında titreme, terleme gibi bedensel faaliyetlere yol açtığı anlaşılmıştır. Şu halde bedenle akıl arasında bir ilişki vardır. Fakat akıl gibi ağırlığı olmayan, hiç bir yer kaplamayan bir şey bedeni nasıl harekete geçirir? Günümüze dek bu ve buna benzer sorulara henüz kesin cevaplar verilememiştir. Değişik açıklamalar yapılmakla birlikte bunlar teoriden öteye geçememiştir.
Bazı filozoflar ise bedenle aklın ayrı şeyler olmayıp tek bir parça olduğunu savunmuşlardır. Bunlardan Thomas Hobbes aklın beynin değişik durumlarından başka bir şey olmadığını savunmuştur.

BENZER YAZI  ÇİNGENELER HANGİ DİLİ KONUŞURLAR?

Bir Cevap Yazın