İRLANDA ADASINDA KAÇ DEVLET VARDIR?

  Coğrafya

İRLANDA ADASINDA KAÇ DEVLET VARDIR?

Büyük Britanya adasının kuzeyinde bulunan İrlanda Adası’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu, kuzey doğusu Kuzey Kanalı, doğusu İrlanda Denizi, güneyi ve batısı da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. İrlanda’nın yüzölçümü 83.846 metre kare, buna mukabil nüfusu dörtmilyon ikiyüzdoksanbindir. Bu büyük ada yıllardır devam eden göçler yüzünden devamlı nüfus kaybına uğrayan ender ülkelerden biridir.
Sert iklimi, pek de verimli olmayan toprakları, yıllardır bitip tükenmek bilmeyen iç kargaşalıkları yüzünden halkın büyük çoğunluğu Avustralya, Kanada ve İngiltere’ye göç etmiştir.
Halkın büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bunun yanı sıra, maden sanayi ve tekstilde de hatırı sayılabilecek bir düzeye ulaşmıştır. Ayrıca gemi yapım tezgahlarında da dünyada söz sahibidir, İrlanda tezgahlarında yapılan gemiler, bugün dünyanın yedi denizinde dolaşmaktadır. Tekstil, maden ve gemi yapım sanayii halkın geçim düzeyini çok yükseltmiş olmasına karşılık göçlerin ardı arkası kesilmemektedir. Bunun başlıca nedeni olarak, İrlanda iç savaşını gösterebiliriz. Yıllardır süregelen iç savaş halkı bezdirmiş ve ocağını çubuğunu bırakıp onu huzur içinde yaşayabileceği başka ülkelere göç etmeye zorlamıştır.
Dört milyonluk İrlanda adasında bugün iki ayrı devlet vardır. Biri kuzey kesimindeki Kuzey İrlanda, diğeri ise güneyde bulunan İrlanda Cumhuriyeti veya kısa adı ile(EİRA)’dır.
1.435.000 nüfuslu olan Kuzey İrlanda, İngiltere’ye bağlı yani yarı bağımsız bir devlettir. İç işlerinde hürdür Özgür meclisi ve bu meclisin seçtiği bir başbakanı vardır. Ancak dış ilişkilerde tamamen İngiltere’ye bağlıdır. Başkenti Belfast’dır.
Güneyde bulunan İrlanda Cumhuriyeti ise 2.881.000 nüfuslu bağımsız bir devlettir. Başkenti 568.000 nüfuslu Dublin şehridir. Nüfusun yüzde doksan beşi katolik, yüzde beşi ise protestandır. Ülkede İngilizce ve bunun yanı sıra Keltçe konuşulur. Gerek Kuzey İrlanda’da gerekse İrlanda Cumhuriyetinde uzun yıllardır katolikler ve protestanlar arasında devamlı bir huzursuzluk vardır. Bu huzursuzluğun zaman zaman kanlı çarpışmalara dönüştüğü de olmaktadır.
Dünyanın okuma yazma oranı en yüksek olan ülkelerinden biri de İrlanda’dır. Hemen hemen okuma yazma bilmeyen kalmamıştır. Dünya Edebiyatına Oscar Wild ve Bernard Shaw gibi büyük yazarlar yetiştirmiş bir ülkedir İrlanda.

Bir Cevap Yazın