DOĞUM LEKESİ NEDİR?

  İnsan

DOĞUM LEKESİ NEDİR?

Doğum lekesinin bilimsel adı “naevus”dur. Doğum esna­sında var olan veya doğumdan çok kısa bir süre sonra belirip gelişen bir cins ben’imsi lekeye bu isim verilir.
Tıp ilmi bunun meydana gelmesindeki nedenleri keşfede­mediği gibi, varlığını, oluşmasını önleyici yöntemler de bulamamıştır. Kesinlikle bilinen şey, çocuğun doğumundan önce annenin geçirdiği bir korkunun sonucu meydana gelmediğidir.
Hemen hemen herkeste vücudunun bazı yerlerinde ben olabilir. Üzerinde oluştuğu deri tabakasına göre bunların görünüşleri çok farklıdır. Benlerin çoğu doğumdan önce veya doğumdan az sonra belirir. Fakat çocuk on dört, on beş yaşına girinceye kadar belirmedikleri olaylar da hayli fazladır..
Kendi haline bırakıldığı takdirde, doğum lekeleri fiziksel bir sorun sayılamaz. Sağlık açısından herhangi bir tehlike teşkil etmez. En büyük tehlike, bunların giderilmesi, yok edilmesi için bazı müdahalelerde bulunmaktır. Böylece kansere dönüşmeleri olasılığı vardır. Çok kimse bunların tehlikesiz olduğunu bildiği için, yersiz, tehlikeli müdahalelerle kansere dönüşmeleri olasılığı da fazla değildir.
Derinin yüzeyindeki diğer bazı düzensizlikler, doğum lekesiyle karıştırabilir. Bazı bebeklerde, doğum esnasında veya doğumdan az sonra derinin yüzeyinde kırmızımsı ya da morumsu lekeler, benekler görülür. Çoğunlukla, bunlar çilek veya böğürtlen rengindedir. Söz konusu lekeler, aslında kan damarcıklarının olağan dışı, alışılmamış bir düzende şekillenmesinden başka bir şey değildir. Genel olarak, herhangi bir tedavi yöntemine gerek kalmaksızın, kendiliğinden kaybo­lurlar. Fakat bazı doktorlar, bu çilek rengi veya böğürtlen rengi lekelerin hemen giderilmeleri gerektiği kanısındadırlar. İleride çirkin, hoş olmayan bir görünüm bırakmamaları için müdahaleyle giderilmeleri gerektiğine inanırlar.
Bu kadarla kalmayıp, çilleri bile deride düzensizlik sa­yan tıp yetkilileri mevcuttur. Çiller, güneş ışığındaki ultraviyole (morötesi) ışınların aşırı etkisi sonucu oluşur. Daha ziyade sarı saçlı ve açık, beyaz tenli kimselerde belirir.

Bir Cevap Yazın