Category : Bilim

SES DUVARI NEDİR? “Ses duvarı” deyiminin, uçaklar belirli hızlarla uçtuğu za­man var olan bir şartı, bir durumu tanımlamak için kullanıl­ması gerçekte yanlıştır. Böyle bir tanımlama, uçağın ses hızıyla uçtuğu zaman karşılaştığı bir duvarı düşündürecektir. Oysa böyle bir şey söz konusu değildir. Durumu açıklamak için, bir uçağın normal, sıradan bir hız­la uçtuğunu düşünelim. Uçak ileriye doğru ..

Read more

SİMYA NEDİR? Alşimi diye de anılan Simya’ya bir bakıma eski çağların kimya’sı da diyebiliriz. Simya’nın doğuş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M.S. I.yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Simya’cıların en büyük uğraşısı bakır gibi değersiz mad­deleri altına çevirmek, bütün hastalıkları iyi edecek, insanla­ra devamlı bir dinçlik verecek olan “hayat iksiri” ni bulmak­tı. Simyacılar günün birinde değersiz madenleri ..

Read more

MARKONİ KİMDİR? 1909 yılında Nobel Armağanı’nı almış olan Guglielmo Marconi (Markoni), ünlü bir İtalyan bilim adamıydı. Radyoyu (telsiz telgrafı) ve telsiz telefonu icat eden Markoni 1874 yılında doğmuştu. Çocuk sayılacak yaşta bile fiziğe meraklıydı. İtalya Bologna Üniversitesi’nde okudu. Sonra İngiltere’ye geçip öğrenimine orada devam etti. Bu arada telsizin ve radyonun çalışmasında temel ilke olan “Hertz ..

Read more

BUZDOLABINI KİM İCAT ETTİ? Genel anlamda soğutma, belirli şeyleri soğutup bu durumda tutmak amacıyla yapılan işlemdir. Herhangi bir şeyi soğutmak için, ondaki sıcaklığın alınması ve tekrar ısınmasına meydan verecek koşulların ortadan kaldırılması gerekir. Eski zamanlarda, belirli şeyleri soğutmak, soğuk tutmak için kar ve buzdan yararlanılıyordu. Çok eskiden beri bilinen şarap bu yoldan soğutulurdu. Fakat çok ..

Read more

ENERJİ NASIL DEPOLANIR? Enerji, bir işin yapılabilmesi için gereken şeydir. Bir kuvvetin belirli bir mesafede hareketini sağlar. Bir taşı kal­dırdığınız zaman kaslarınızı kullanarak bir kuvvet uygular, böylece belirli bir enerji harcayıp bir iş yapmış olursunuz. Bu durumda harcanan enerji, kasların hareketiyle belirlenir. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle yapılan makineler, başka biçimlerde enerjilerin kullanılması ilkesine dayanır. Söz ..

Read more

MEKANİK TELGRAFI KİM İCAT ETTİ? Fransız Devriminin başlangıcı olan 1789 yılı, askeri birlikler arasında hızlı ve etkin bir haberleşme ihtiyacı doğur­muştu. Bu ihtiyacı sezinleyen Claude Chappe adındaki bir Fransız, kardeşinin ve bazı dostlarının yardımıyla bir maki­ne yaptı. 1792 yılında, bu makinenin Kurucu Meclis tarafından kabul edilmesini sağladı. Makine bir kulenin üzerine oturtuluyordu. Tam ortada, taşınabilir ..

Read more

HELİOGRAF NEDİR? Tarihin çeşitli dönemlerinde, uzaktan uzağa haberleşme için değişik yöntemlerin kullanıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Başlangıçta çok ilkel olan bu yöntemler, geçen zamanla ilerleyen teknolojiye uygun bir gelişme göstermiş ve sonunda şimdiki halini almıştır. Eski Yunanlılar karanlıkta meşalelerle işaretleşir, bir yerden bir yere böylece haber gönderirlerdi. Fakat gündüz vakti aynı yöntemden yararlanamayacakları doğal ..

Read more

ROBERT FULTON KİMDİR? Aynı alanda çalışan rakiplerinin büyük bir kısmı daha önce davrandıkları iddiasıyla ortaya çıkmış, gerçekte ona ait olması gereken kazancın çoğunu kendilerine maletmişlerdir, ama mahkemeler ve tarih söz konusu buluşları insanlığa kazandırmak onurunu yine de Robert Fulton’a vermiştir. Fulton’un en büyük buluşlarından biri ve belki de birincisi de, süratli ulaşım döneminin açılmasında buharlı ..

Read more

ÇAMAŞIR MAKİNASI NE ZAMAN İCAT EDİLDİ? Günümüzde, çamaşır makinesi hemen hemen herkes tara­fından bilinen bir şeydir. Mekanik nitelikte çamaşır makinelerinin herhangi bir türü icat edilmeden önce, evlerdeki çamaşır tahtadan veya galvanize bir küvette, bir çamaşır teknesinde, sıradan bir leğende yı­kanırdı. Oluklu çamaşır küvetindeki çamaşırların kiri basınç­lı suyla akıp giderdi. Sonra fazla suyun akıp gitmesi için ..

Read more

ELEKTROMANYETİK DALGALARI KİM BULDU? 1820 yılında Hans Christian Oersted adında Danimarkalı bir öğretmen, belki de farkında olmaksızın çok önemli ve elektronik alanında geniş ufukların açılmasını sağlayan bir keşifte bulundu. Oersted elektrik akımı taşıyan bir telin yakı­nma manyetik (mıknatıslı) bir pusula yerleştirdiği zaman pusula ibresinin telle dikey kesişecek yönde bir noktaya hareket ettiğini gördü. Hans Christian ..

Read more