Category : Fen

TRİOD NEDİR? Amerika Birleşik Devletleri’nde Lee De Forest adındaki bir elektrik mühendisi, kendinden önce davranan Fleming’in elektronik lambasının daha geliştirilebileceğini düşünmüştü. De Forest elektron yayılımının kontrol altına alınabilmesi, isteğe göre daha kuvvetli ya da daha zayıf hale getirilebilmesi için bir yol bulunması gerektiği kanısındaydı. Bu konu­da bazı tasarılarla Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi’ne başvurdu. Tasarılarından ..

Read more

KURU BUZ NEDİR? Kuru buz, bazen komprese(basınç uygulanmış) karbondioksit için kullanılan bir isimdir. Buradaki “komprese” karbondioksit deyimiyle, -79° C’daki katı karbon dioksit kastedilmektedir. Normal koşullar altında, karbon dioksit renksiz, kokusuz, yoğunluğu havadan 1 1/2 kat fazla bir gazdır. Fiziksel koşullara göre, su gibi gaz, sıvı veya katı durumlarda olabilir. Karbondioksitin su ve öteki öz(asıl) maddelere ..

Read more

YAPAY ELEMANLAR NEDİR? Yapay elemanlar, siklotron, betatron, vb. atomik makinelerle özel işlemler sonucu üretilen kimyasal elemanlardır . Bunların hepsi atom tablosunda uranyumun ötesinde yer alır. İçlerinde en yaygın ölçüde bilinen ve en önemli eleman, atomik sayısı 94 olan plütonyum’dur. Bu eleman atom bombalarının yapımında ve atomik kuvvet santrallerinde kullanılır. Yapay elemanlar, atom alanındaki çalışmaların gelişmesi ..

Read more

BİTKİLERDE SPOR NEDİR? Çiçekli bir bitki kendi türünden yeni bir bitkinin oluşumunu tohum aracılığıyla sağlar. Buna karşılık, çiçeksiz bitkilerde aynı görevi yerine getiren şeyin adı “spor” dur. Spor tek hücreli bir organizmadır. Çıplak gözle görülmediği için mikroskop altında incelenmesi gerekir. Belirli çevrelerde bizi kuşatan havada sayısız sporlar vardır. Açıkta bırakılan bazı besin maddelerinin üzerinde küf ..

Read more

AYDINLATMA ARAÇLARI NASIL GELİŞTİ? Güneş sisteminde temel doğal ışık kaynağı güneştir. Gündüzleri açık havada görülen bütün işler için güneş ışığından yararlanırız. Güneş ışığı her otuz santimetre karelik yüzey için 10.000 mumluk bir aydınlanma sağlar. Güneş ışığı olmayan kapalı yerlerde ve güneşin batışından sonra yapay ışık kaynaklarıyla aydınlatmaya ihtiyaç hissedileceği açıktır. Aydınlatma için kullanılan ilk yapay ..

Read more

KAÇ TÜR PLASTiK VARDIR? 1940’larda Petrokimya Sanayi’nin gelişmesi ile plastik türleri de büyük bir gelişim göstermiştir. Bazı bilim adamları, plastiğin geçmişinin 1909 yılına kadar uzandığını iddia ederler. 1909 bakalit’in bulunduğu yıldır. Ancak bakalit’in bugünkü anlamda plastikle olan ilgisi tartışma götürür bir konudur. Hiç şüphe yok ki, bugün sanayiin her dalında en önemli yeri alan plastik, ..

Read more

BOYLE KANUNU NEDİR? Boyle Kanunu sabit bir ısıda belirli bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilgiyi belirler. Bir gazın sabit bir ısıda hacmi kere basıncı daima sabit bir sayıya eşittir. Kanunu şöyle yazabiliriz. BH- k veya H- k/B B basınç, H hacım k ise bir sabittir. Boyle Kanununu bulan Robert Boyle İrlandalı tanınmış bir ailenin ..

Read more

DİOD NEDİR? Diod, en basit tipde vakum lambadır. Dolayısıyla elektron lambalarının en basit türü sayılır. “Diod” adı sadece iki elemana sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu elemanlardan biri katod (elektron kaynağı), öteki de anod (elektronları toplayan) dur. Katodun yapılmış olduğu metal ısınınca elektronlar yayılır. Katoddan yayılan elektronlar bu elemanın çevresinde bir sislenme yapar. Elektronlar negatif elektrikle ..

Read more

HİDROELEKTRİK KUVVET NEDİR? Hidroelektrik kuvvet, yüksek bir yerden düşen su enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi yöntemidir. Bu enerji, çekim gücünün sonucudur. Yüksek bir yerdeki suyun alçak düzeye düşmesi, potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürür. Daha sonra büyük çarklar veya hidrolik bir türbin aracılığıyla, kinetik enerji de mekanik enerjiye çevrilir. Çağımızın endüstri hayatında hidroelektrik kuvvetin ve hidroelektrik santrallarının ..

Read more

SİLİKON NEDİR? Silisyum yerkabuğunun % 25’ini meydana getiren, dünyada oksijenden sonra en bol bulunan elemandır. Doğada bulunan kristal şekline “kuvars” adı verilir. Silikon ise, doğada fazla miktarda bulunan bu elemanın önemli bileşiklerinden biridir. Silikon yarı katı, yarı vazelin kıvamındadır. Yağ özelliği ve yanmaması nedeniyle, yüksek kaliteli makina yağı olarak kullanılır. Silikon’a bu adı veren, İngiltere’de ..

Read more