DİOD NEDİR?

  Fen

DİOD NEDİR?

Diod, en basit tipde vakum lambadır. Dolayısıyla elektron lambalarının en basit türü sayılır. “Diod” adı sadece iki elemana sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu elemanlardan biri katod (elektron kaynağı), öteki de anod (elektronları toplayan) dur.
Katodun yapılmış olduğu metal ısınınca elektronlar yayılır. Katoddan yayılan elektronlar bu elemanın çevresinde bir sislenme yapar. Elektronlar negatif elektrikle yüklüdür Anod pozitif yüklüyse, elektronları çeker ve katoddan uzaklaştırır. Bunların yerini hemen kızgın metalden yayımlanan başka elektronlar alır. Anod’un pozitif yüklü yapısı gereği bunlar da katoddan çekilir, onların yerini alan başka elektronların yayılımıyla bu iş böylece devam edip gider. Kızgın bir katoddan elektronların yayılımı “thermiyonik yayılım” diye tanımlanır.
Değişik tür katodlar vardır. Bunlardan biri bildiğimiz, elektrik ampullerindeki flaman’a benzer. Tungstenden, çapı çok küçük, sınırlı bir ortamda daha fazla yayılım yüzeyinin sağlanması için zikzaklı veya M harfi biçiminde kıvrılnmış bir teldir. Tungsten flaman thoriumla kaplandığı zaman, elektronların yayılımı binlerce kat artar ve katod daha düşük bir ısıyla çalışabilir. Bu katod türlerinin her ikisi de “doğrudan doğruya ısıtmalı katod” lar diye adlandırılır.
Üçüncü tip katod, barium ve strontium oksid karışımıyla kaplanmış platin veya nikel bir göbeği ihtiva eder. Katodun doğrudan doğruya ısıtılması söz konusu ise, bir şerit seklinde olması gerekir. Genellikle endirek (dolaylı) ısıtma uygulanır. Oksitlerden kaplama, dıştaki küçük, nikel bir gömlek üzerine yapılmıştır. Bu gömlek içi oyuk bir silindir görünüşündedir. Gömleğin içindeki tungsten sargı, alternatif akımla ısıtılır.
Anodlar, katodu çevreleyen oyuk silindirler biçimindedir. Küçük lambalarda genellikle nikelden, büyük lambalarda ise molibden, grafit veya tantalum’dan yapılmıştır. Mahfaza, lambanın dışı silindirik yapıdadır. Isıya dayanıklı camdandır.

Katod Anod

Katod Anod

Şekilde verilen diod, doğrudan doğruya ısıtmalıdır. Daha açık söylemek gerekirse, katodu doğrudan doğruya ısıtılan bir diod lambadır. (A) harfiyle gösterilen batarya katodu yani K’yi ısıtır. (B),anod (plak) bataryasıdır. Pozitif ucu anod’a (P ile gösterilmiştir), negatif ucu da katoda bağlantılıdır.
Diod lambalar radyo dalgaları için dedektör olarak kullanılır. Dolayısıyla radyo yayınında büyük rol oynarlar.

Bir Cevap Yazın