TOGO CUMHURİYETİ NEREDEDİR?

  Coğrafya

TOGO CUMHURİYETİ NEREDEDİR?

Yüzölçümü 22.000 mil, nüfusu 1.441.500 olan Togo Batı Afrika’daki küçük bir cumhuriyettir. Ülkenin başkenti Lome’dir. Belli başlı ürün kakao, kahve, kopra, fosfat, pamuk ve fıstıktır. Togo Cumhuriyeti doğuda Dahomey, batıda Ghana (Gana), kuzeyde Yukarı Volta ve güneyde Gine Körfeziyle sınır­lanmıştır.
Ülkede tek hava alanı, liman ve oturulabilir yapılar bulunan başkent Lome, Togo’nun önce Almanya daha sonra Fransa yönetimindeki yıllarının izlerini ve etkilerini taşır. Birleşmiş Milletler örgütünün gözetimi altında yapılan 1958 yılı Nisan seçimlerinden sonra, Fransa ile görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve 1960 yılı 27 Nisan tarihinde Togo ba­ğımsızlığına kavuşmuştur. 1959 yılından beri Gana ile Togo arasında sürüp giden sınır anlaşmazlıkları Togo’nun en büyük sorunlarından biri, belki de birincisidir. Togo’da çoğu Fransız olan beyazların sayısı 1400 kişiyi geçmez. Ül­kenin güney kesiminde yaşayanların 200.000’i Hristiyanlığı kabul etmiştir ama, kendileri bu dinin töre ve kurallarına uyacak yerde Hristiyanlığı putperestlik döneminin garip, ilkel inançlarıyla karıştırmayı yeğlemişlerdir.

BENZER YAZI  BERİNG DENİZİ NEREDEDİR?

Bir Cevap Yazın