ORTA AMERİKA’DA HANGİ ÜLKELER VARDIR?

  Coğrafya

ORTA AMERİKA’DA HANGİ ÜLKELER VARDIR?

Kuzey ve Güney Amerika’yı birbirine bağlayan ince, uzun ve kıvrımlı toprak parçası, Amerika kıtasının keşfinden sonra Avrupalı beyazların ilk olarak ele geçirdikleri ve yerleştikleri bölgeleri kapsar. Gerçekten de beyazlar ilk olarak şimdiki Panama sınırının güneyinde Santa Maria de la Anti gua del Daren’de yerleşmişlerdi. Başlarında Pedro Arias De Avila’nın bulunduğu İspanyol fatihler sonradan tüm Orta Amerika’yı ele geçirdiler. Bugün Orta Amerika kesminde bulunan tüm ülkelerin geçmişi, İspanyol, Kızılderili ve köle işçi diye Afrika’dan getirilmiş zencilerden oluşan toplumların tarihçesidir. Buradaki ülkelerin hemen hepsinde resmi dil İspanyolcadır. Egemen dini inanç Roma Katolik kilisesine tam bir bağlılıktır.
Belirli bir tarihe kadar İspanya’nın kontrolünde olan Orta Amerika’da ilk bağımsızlık hareketi 1823’de başarıyla sonuçlanmış, bunu izleyerek Guatemala, Honduras, Nikaragua, El Salvador ve Kosta Rika devletleri kurulmuştur. Daha son­ra, bir Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’dan ayrılan Pa­nama da 1903 yılında bu devletler arasına katılmıştır. Genel bir bakışla, söz konusu ülkelerin hepsi cumhuriyet yönetimi­ni seçmiştir. Şimdi nüfus çokluğu sırasına göre bu ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi verelim.
GUATEMALA: Nüfusu yaklaşık olarak 4 milyonu aşkın, yüzölçümü 42.042 mil karedir. Ülkenin başkenti Guatemala City’ dir. Yönetim tarzı cumhuriyet, resmi dil İspanyolca olup, iklim yüksekliklere göre değişir. Geçim ve üretimde temel kaynak tarımdır. En önemli ürünler arasında kahve, muz, pamuk, şeker, pirinç sayılabilir. Demir, kurşun, bakır, çinko, gümüş ve altın madenleri vardır. Nüfusun %60’ını oluşturan yerliler Maya kökenlidir.
EL SALVADOR: Nüfus 3 milyonu aşkın, yüzölçümü 8260 mil kare,başkent San Salvador’dur. Cumhuriyet yönetimi olup, önemli şehirleri başkent dışında Santa Ana, San Miguel ve Sonsonate’ dir. Resmi dil İspanyolcadır. İklim tropikal, ha­ziran ve ekim ayları arasında yağmurlu mevsim egemendir. Ülkenin başlıca gelir kaynağı kahvedir. Pamuk, şeker ve altın bunu izler. Nüfusun büyük bir bölümü “mestizo” adı verilen beyaz ırk ve Kızılderili karışımı “melez” dir.
HONDURAS: Nüfusu 2 milyonu geçer. Yüzölçümü 43.277 mil karedir. Başkent Tegucigalpa, yönetim tarzı Cumhuriyet resmi dil İspanyolca, başkent dışındaki diğer önemli şehir­ler San Pedro Sula ve La Ceiba’ dır. Kıyı bölgelerinde tropik dağlık bölgelerde ılımlı iklim egemendir. Ülkenin temel geçim kaynağı tarımdır. Muz, kakao ve kahve üretir. Geniş alanları kaplayan sık ormanlarda çeşitli amaçlarla işlemeye elverişli,değeri yüksek ağaçlar vardır. Nüfusun %85’i mestizodur.
NİKARAGUA: Nüfusu 2 milyonu aşar. Yüzölçümü 57.000 mil kare, başkenti Managua, yönetim tarzı cumhuriyet, diğer önemli şehirleri Leon, Granada, Masaya ve Chinandega’dır. İklim tropik olup, doğu kıyıları yağmurludur. İç kesimlerde yüksek orta düzlük iklimi ılımlıdır. Tam anlamıyla bir tarım ülkesidir. Kahve, pamuk ve kakao üretimi yapılır. Batının alçak düzlüklerinde sürülerle hayvan yetiştirilir. Ormanlık bakımından zengin olan Nikaragua, Orta Amerika’nın altın, gümüş ihraç eden ülkelerinin başında gelir.
KOSTA RİKA: Nüfusu 2 milyona yakın, yüzölçümü 19695 mil kare, başkenti San Jose, yönetim tarzı cumhuriyet, resmi dil İspanyolcadır. Diğer önemli şehirleri arasında Alujuela, Puntaneras ve Limon gelir. İklim yüksekliklere göre de­ğişir. Bir tarım ülkesidir. Muz ve kahve üretimi yüksek düzeydedir. Kakao, şekerkamışı, tütün bunu izler. Halkın çoğunluğu beyaz ve İspanyol asıllıdır.
PANAMA: Nüfusu 2 milyona yakın, yüzölçümü 28.575 mil kare, başkent Panama City, yönetim tarzı cumhuriyet, resmi dil İspanyolcadır. Öteki önemli şehirleri Colon ve David’dir. İklim sıcak ve rutubetli, dağlık kesimlerde daha serindir. En başta muz üretimiyle bir tarım ülkesidir. Ormanlardan faz­la miktarda kereste sağlanır. Nüfus beyaz ırk, Kızılderili ve zenci karmasıdır.

Bir Cevap Yazın