POZOMETRE NEDİR?

  Teknoloji

POZOMETRE NEDİR?

Makineniz için kullanacağınız film kutusundan çıkan prospektüs, puslu, kapalı havadan parlak güneş ışığına kadar değişen ışık durum ve miktarına göre vermeniz gereken doğru pozu belirtmek bakımından rehberiniz olacaktır. Modern filmlerin çoğunda geniş kapsamlı bir “poz marjı” vardır. Baş­ka türlü söylemek gerekirse, bu filmlerle çalışırken ışık ba­kımından hafif bir ayarsızlık sonucu etkilemez. Fakat, ışık miktarının, buna ilişkin olarak pozun hesaplanmasında en et­kin ve güvenilir yöntem bir pozometre ile çalışmaktır.
Bir filmi kaplayan ışığa karşı duyarlı tabakanın (emülsi­yon) hızı, belirli sayılar ve bunu izleyen ASA harfleriyle ve­rilir. Kolayca anlaşılacağı gibi, burada “hız” deyimiyle ışığa karşı duyarlılık durumu kastedilmektedir. Normal koşullar­da kullanılacak tipik renkli slayd filmi için bu değer 64ASA’ dır. Filmin yapımcısı firma, kutunun içinden çıkacak prospektüste, 1/100 saniye veya 1/125 saniye obtüratör düzenine göre değişik ışık koşulları için objektif açıklıklarının listesini vermiştir.
Bunlar da:
a) Belirli,seçilebilir gölgelerle parlak güneş ışığı için- f16
b) Yumuşak gölgelerle puslu güneş için -f11
c) Gölgesiz bulutlu hava koşulları için -f8
d) Ağır bulutlu,kapalı hava için – f5. 6 dır.
Ancak, bunların kumsalda, kırlık yerlerde, karda açık havada çekilen fotoğraflar için belirtilen objektif açıklıkları ol­duğuna özellikle değinelim. Yapılar, fotoğrafik önem taşıyan konulu ön planlarıyla manzara çalışmaları için objektif açıklıkları bir kademe daha büyük alınmalıdır.
Yazımızın başında değinmiş olduğumuz gibi,ışık miktarının ve buna ilişkin olarak pozun hesaplanmasında en etkin en güvenilir yöntem pozometre kullanmaktır. Pozomotre, fotoğrafını çekmek istediğiniz konu üzerine düşen ışığın gücünü ölçer. Bir gösterge ışığın gücünü saptar ve ölçek üzerinde, çekimin yapıldığı koşullara uygun objektif açıklığı ve obtüratör hızı kombinezonunu gösterir. Söz konusu ölçüm, kullanılan film türüne uygun olandır.
Fakat pozometre ile ölçümlerde de yanıltı olabilir. Açık mavi gökyüzü fonunda duran bir kimse için doğru poz değer­lendirmesi yapmak istiyorsanız, pozometrenin gözü o kişiden çok gökyüzü kesimini görecektir. Dolayısıyla, ellerin ,yü­zün, giysi renklerinin doğru, kusursuz tonları için aslında gerekenden daha kısa bir poz süresi verir. Bu hatalı dununu gidermek amacıyla, pozometreyi fotoğrafı çekilen kimseye, makinenin bulunduğu pozisyondan daha yakında tutmanız gerekir. Böylece, pozometre gözünün gökyüzüne değil, fotoğrafı çekilecek kimseye baktığından emin olabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın