NERON KİMDİR?

  Tarih

NERON KİMDİR?

Zalimliği, düpedüz çılgınlığa varan davranışlarıyla tarihte kendine has bir yer tutan Neron, 37 ile 68 yılları arasında ya­şamış bir Roma imparatorudur.
Antium’da doğmuş olan Neron, annesi küçük Agrippina ile evlenen İmparator Claudius (Kladyüs) tarafından evlat edi­nilmiştir. Agrippina’nın üvey oğlu Britannicus’u tahtan uzaklaştırmak, kendi oğlunu -yani Neron’u- tahta oturtmak dü­şüncesi bu evlât edinme işinde büyük rol oynamıştır. Nitekim 54 yılında kocasını zehirleyip öldüren Agrippina senato üye­lerini de kandırmış, Neron’u imparator yapmıştır.
Tahta geçen Neron’un ilk işi en kısa zamanda üvey karde­şi Britannicus’u öldürtmek, bir süre sonra karısı Octavia’yı boşamak ve çok geçmeden onun da canına kıymak olmuştur. Neron’un kulağına herhangi bir kimse hakkında birkaç keli­me fısıldanması, onun kendi hakkında iyi şeyler düşünmediği­nin söylenmesi, adı edilen kimsenin tez zamanda öldürülme­si için yeterliydi. Öyle ki, Neron’un özel hocası ünlü bilgin Senecca bile kendini öldürmek zorunda kalmıştır.
Bazı tarihçilere göre, 64 yılında çıkan büyük Roma yangını da Neron’un çılgın ve acımasız davranışlarının örneklerinden biri, belki de en büyüğüdür. Fakat Neron’un asıl kurbanları­nın Hristiyanlar olduğu bilinmektedir. Roma yanarken arp çalıp şarkılar söyleyen Neron, yanan Roma yerine daha muh­teşem bir şehir kurmayı düşünmüştü. Çok geçmeden kendine de yeni bir saray yaptırmış, “Altın Ev” adını verdiği bu sa­rayda rezalet seviyesine varan çılgınca zevk ve sefahat alemleri düzenlemiştir.
68 yılında İspanya’daki birliklerin ona karşı ayaklanması, komutan Galba’nın imparator ilan edilmesini istemeleri, ayaklanmanın Roma’ya kadar yaygınlaşması üzerine kaçmağa kalkışırken yakalanıp öldürülen Neron’un da sonu olmuştur.

BENZER YAZI  İLK MÜZE NE ZAMAN AÇILDI?

Bir Cevap Yazın