ÇAY’IN VATANI NERESİDİR?

  Genel Kültür

ÇAY’IN VATANI NERESİDİR?

Yapılan tetkiklerden Çay’ın Çin ile Hindistan sınırında bu­lunan Assam bölgesinden dünyaya yayıldığı anlaşılmıştır.
Çin efsanelerine göre, Milattan evvel 2737 yılında, İmpa­rator Sen-Nung zamanında çay biliniyor ve içiliyordu. Tarihi kaynaklar Çay’ın Avrupa’ya yüzyıllarca sonra geçtiğini orta­ya koymuştur. Araplar Çayı 880 yılında, Venedikliler 1559 yı­lında içmeye başladılar. Çay’ın Avrupa’da moda oluşu ise on yedinci yüzyıla rastlar.
Çay, ancak kendine uygun ortamda yetişen nazik bir bitki­dir. Ancak, çok rutubetli bir iklimde yetişir. Makbul ve koku­lu çay’lar ise, iklim bakımından rutubetli, fakat çok yüksek yerlerde bulunur. Çay, dikildikten ancak üç yıl sonra mahsul vermeye başlar.
Çay’ın belli başlı ve dünya piyasasında geçerli olan tam 16 türü vardır.

BENZER YAZI  SÜNGER BİR BİTKİ MİDİR?

Bir Cevap Yazın