ROMALILAR’IN İLK YASALARI NEDİR?

  Siyaset, Tarih

ROMALILAR’IN İLK YASALARI NEDİR?

Roma’da kendilerini gerçek vatandaş sayan tüm hak ve özgürlüklere sahip çıkan Patriçiler, ikinci sınıf vatandaş gözüyle baktıkları Plebler’le kıyasıya mücadele etmekteydiler. Bu mücadelenin devamı boyunca Plebler bazı haklar kazanmışlardı. Buna rağmen Patriçiler’in baskıya dayanan yönetiminden, diledikleri gibi davranışlarından kurtulamamışlardı. Dolayısıyla, Patriçiler’den her vatandaşın temel hak ve görevlerini belirleyen bir yasanın yapılmasını, bunu yapacak bir kurulun seçilmesini istediler. Patriçiler başlangıçta buna şiddetle karşı çıktılar. Ancak, Roma’nın düşmanlarıyla yapılan savaşlar için onlara ihtiyaçları vardı. Bunu düşünerek, İsa’dan önce 451 yılında bir komisyon kurulmasını kabul ettiler. Sözkonusu komisyon 10 kişiden oluşmuştu. Üyelerine “Desemvirler” adı veriliyordu. Titiz ve uzun bir çalışma sonucunda, Desemvirler “yazılı” ilk Roma yasalarını ortaya koydular. Bu yasalar madeni 12 levha üzerine yazılmıştı.
İşte tarihte “12 levha yasaları” diye tanımlanan yasalar bunlardır. Sözkonusu yasalara göre, Patriçiler ve Plebler her konuda eşit oluyorlardı. Patriçi yöneticilerin diledikleri gibi, baskıya dayanan yönetimi de böylece kalkmış oluyordu.

BENZER YAZI  I.DÜNYA SAVAŞININ EN BÜYÜK DENİZ MUHAREBESİ HANGİSİDİR?

Bir Cevap Yazın