BRAHMS KİMDİR?

  Müzik

BRAHMS KİMDİR?

Brahms yirmi yaşındayken, Remenyi adındaki bir Macar kemancının konser turnesi esnasında piyanoyla ona eşlik etmişti. Bir gece Remenyi ilk parçasına başladığı zaman Brahms çaldığı piyanonun yarım ton akordsuz olduğunun farkına vardı. Buna rağmen en ufak bir tedirginlik belirtisi göstermedi. Parçayı ezberinden ve tuşlarda akord düşüklüğüne göre bir düzen izleyerek çaldı. Büyük kemancı Joachim de oradaydı. İcra bakımından ne denli güç bir işin başarıldığını anlamıştı. Konserden sonra kendini genç piyaniste tanıttı. Böylece hayat boyu süren güçlü ve derin bir dostluk kurulmuş oldu. Joachim daha sonra Brahms’ı Liszt ve Schumann (Şuman) gibi müzik ustalarıyla da tanıştırdı. Bu ünlü müzisyenlerden ikincisi, Brahms’ın kişiliğinde geleceğin büyük bir bestecisini gördüğüne ilişkin bir yazı yazdı. Müzik hayatının başlangıcındaki bu uygun koşullara, olanaklara rağmen, Brahms’ın müziğinin genel olarak anlaşılması, gerçek anlamıyla değerlendirilmesi için uzun bir zaman geçmesi gerekti. Öyle ki, başlangıçta Liszt bile onu “ileri” bir okulun mensubu saymak yanıltısına düşmüştü.
7 Mayıs 1833 tarihinde Hamburg’da doğan Johannes Brahms’ın babası da bir müzisyendi. Brahms müzik eğitimini babasının, daha sonra Eduard Marxsen’in yönetiminde yaptı. İlk konserini, Joachim’le tanışmasından sonra 1853 yılının Aralık ayında Leipzig’de verdi. Bu konser sonucu bestelerini basacak bir yayınlayıcı buldu. Ertesi yıl, Lippe-Detmold Prensi hizmetinde koro direktörlüğüne atandı. Fakat bu görevde fazla kalmaksızın Hamburg ve Zürih’e gitti. 1863’de Viyana Singakademie (Şan ve Şarkı Akademisi) direktörü oldu. Birkaç ay sonra bu görevi de bıraktı. 1872 yılına kadar Viyana’da yerleşik yaşamadı. Joachim ve Stockhausen’le konser turnelerine çıktı.
Brahms,”ton rengi” yetersizliğiyle eleştiriliyorken, daha ziyade müziğin organik yapısıyla ilgiliydi. Yüzeysel nitelikte eleştiriler bir yana, onu “Beethoven’den beri en büyük müzik mimarı” diye tanımlayanlar çıkmıştır.
1897 yılının 3 Nisan günü Viyana’da öldü.

Bir Cevap Yazın