KATAKOMB NEDİR?

  Tarih

KATAKOMB NEDİR?

Katakomblar Roma yöresinde bulunmuş eski yeraltı mezarlarıdır. Bu mezarlarda Hristiyanlığın ilk dönemindeki Hristiyanlar gömülüdür. Sözkonusu mezarlar yumuşak kayaların oyulmasıyla yapılmıştır.
Çılgınlık düzeyine varan tutku ve saplantılarıyla Roma tarihinde kara bir leke olan İmparator Neron devrinde, Hristiyanlar dini tören ve ayinler için bu mezarlarda toplanırlardı. Yeraltı mezarları bu tür toplantılar için emin yerlerdi. Bunun nedeni, mezarında yatan her vatandaşın tüm suçlama ve saldırılardan masum olmasıydı. Mezarların kutsal sayılması, bu yeraltı mezarlarında toplanan ilk Hristiyanlara güvence sağlıyordu. Daha sonra üçüncü yüzyıl ortalarında, ölülerin gömülü olduğu yerler bile “emin, güvenilir” çevreler olmaktan çıktı. Hristiyanlar, sözkonusu yeraltı mezarlarının normal giriş ve çıkışlarını ördüler. Gizli dehlizler, girişler yaptılar. Yerin altında kilometrelerce uzunlukta, bilmeyenlerin kolaylıkla yollarını şaşırabilecekleri galeriler, dehlizler açtılar. Güvenilir kaynaklara göre, bu pasajlar düz bir çizgi doğrultusunda olsaydı hemen hemen bütün İtalya yarımadasının uzunluğu boyunca uzayıp gidecekti.
İmparator Konstantin devrince Hristiyanlara karşı tavır ve tutum değişince, katakomblar yüzlerle, binlerle hristiyan hacı tarafından ziyaret edilen kutsal bir yer niteliğini kazandı. İsa’dan sonra 410 yılında “Gotlar” Roma topraklarını istila ettiklerinde katakombları korumak amacıyla girişleri tekrar örüldü, toprakla, taşla dolduruldu. Onikinci yüzyılda, katakombların varlığı unutulmuştu. Üstelik öylesine iyi gizlenmişlerdi ki, ancak 1578 yılında bulunabildiler.
Katakomblardaki pasajlar genellikle düz çizgiler halindedir. Derinlikleri 3 ile 4 metre arasındadır. Genişlikleri ancak iki mezar kazıcının yanyana ve sıkışık durumda çalışabilmesine elverir. Yüzeyden aşağıya doğru inen basamaklar bazen 12 metre derinliğe kadar ulaşır. Dipteki galeriler insanı şaşırtacak kadar değişik yöndedir.
Katakombların bazıları iki hatta daha fazla katlıdır. St. Sebastian katakombu dört katlı olup, duvarlarda ölülerin vücutları için kovuklar açılmıştır. Kovukların örülmesinde tuğla veya taş kullanılmıştır. Günümüzde bu katakombları ziyaret edenler, Galerilerin duvarlarına açılmış kovuklardaki iskeletlerin dizileri arasında yürürler.

Bir Cevap Yazın