İLK MOTORU KİM YAPTI?

  Bilim

İLK MOTORU KİM YAPTI?

Motor, hareket üreten bir makinedir. Enerjiyi, genellikle, ısı enerjisini harekete dönüştürür. Böylece bir iş yapılması için olanak sağlamış olur.
Eski insanlar, işlerini kendi güçlerine güvenerek yapmak zorundaydılar. Zamanla, kendi güçlerini aşan işleri yapabilmek için hayvanlardan yararlanmayı düşündüler. İlkel araç ve gereçlerinin kullanılmasında, ehlileştirdikleri belirli hayvanların gücünden yararlandılar. Sonra yelkenlileri ve yeldeğirmenlerini kullanabilmek için uygun rüzgarın yararlı olduğu devir geldi. Rüzgar gücüyle çalışan, su pompalayan ve tahıl tanelerinin öğütülmesini sağlayan yeldeğirmeni aslında bir tür motordu. Yükseklerden düşen suyun gücü de çarkları döndürerek iş yapıyordu.
Fakat gerçek anlamada uygarlığın başlangıcı, bildiğimiz makineleşmenin ilk örnekleriyle oldu. Bir makineyi çalıştırmak için ateşten alınan ısı gücünün ilk uygulaması yaklaşık olarak 2000 yıl önce, Hero adında bir Grek(Eski Yunan) filozofu tarafından yapılmıştı.
1705 yılında Thomas Newcomen adındaki bir İngiliz, belirli ölçüde iş yapan ilk buharlı makineyi keşfetti. Bu makine kömür madenlerindeki suyun dışarıya pompalanmasında kullanılıyordu. Ancak motorun çalışması için çok yakıt gerekliydi.
Onsekizinci yüzyılda, James Watt daha geliştirilmiş bir buhar makinesi yaptı. Motorun valfları(subapları) ototmatik olarak, yani kendi kendine çalışıyordu. Pistonları aşağı yukarı hareket ettirewn bu subapların varlığıyla, motorun başında kimsenin dikilip durmasına gerek yoktu.
1803’te, Robert Fulton, Watt’ın buhar makinesini bir teknenin hareket edebilmesi için kullandı.
Petro yani benzin kullanarak çalışan motor, 1787 yılında Almanya’da Nicholas Otto tarafından geliştirildi. Bu motorla ağırlık, hantallık sorununun çözümü yolnda ilk adım atılmıştı. Motor için ayrı bir ocağa gerek yoktu. Aynı beygir gücündeki bir buhar makinesinden hafifti.

BENZER YAZI  BUHARLI GEMİNİN MUCİDİ KİMDİR?

Bir Cevap Yazın