PAPALIĞIN MERKEZİ NERESİDİR?

  Din

PAPALIĞIN MERKEZİ NERESİDİR?

Dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olan Vatican(Vatikan) aynı zamanda da Papalığın başkentidir.
Vatikan, İtalya’da Roma şehrinin ortasında olup bu durumuyla da ayrı bir özellik taşır. Toplam yüzölçümü sadece 0.17 milkare’dir. Katolik kilisesinin kutsal şehri, daha doğrusu kabi ve beyni durumundadır. Vatikan’ın başı olan Papa, sivil bir vali aracılığıyla yönetimi yürütür. Şehrin, daha doğrusu ülkenin kendine has bayrağı, posta örgütü, demiryolu istasyonu ve parası vardır. Telefon şebekesi ve radyo istasyonu da bağımsızdır.
Papa’nın oturduğu yer, yani Vatikan sarayı bu şehirdedir. Ünlü St. Peter’s Basilica da buradadır. Saray, zengin sanat müzeleri, kitaplıklarıyla paha biçilmez bir hazine değerindedir. Bağımsız bir bölümü oluşturan Vatikan kitaplığı, dünyanın en büyük kitaplıklarından biri, belki de birincisidir.
Vatikan’ın diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerini, bu ülkelerde bulunan özel temsilciler yürütürler.
Tarihin belirli bir bölümünde, merkezi İtalya’nın çok geniş bir bölgesi papaların politik kontrolü altındaydı. 1859 yılında “Papalık Hükümeti” diye tanımlanan bu ülkenin sınırları 16.000 milkare yüzölçümü toprağı çevreliyordu.
Ancak 1929 yılında Papa ve İtalya hükümeti arasında varılan bir anlaşma sonucu, Vatikan bağımsız bir ülke konumuna geldi. Kolaylıkla tahmin edileceği gibi, küçükte olsa bir ülkenin yönetimi ve belirli hizmetlerin görülebilmesi için bir bütçeye gerek vardır. Nitekim Vatikan’ın bütçesi ülkenin küçüklüğüne oranla çok büyüktür. Amerika’da ve dünyanın diğer bazı bölgelerinde, Papalık hükümetinin geniş yatırımları bulunmaktadır.
Radyo istasyonları, Televizyon şirketleri, Benzin servsi istasyonlarıve çok değişik alanlardaki diğer bazı yatırımlar, aslında Katolik kilisesinin, dolayısıyla Vatikan’ındır.
Vatikan’ın ilginç yönlerinden bir başkası, bu küçük ülkenin küçük ordusunun İsviçreli Katolik askerlerden meydana gelmiş olmasıdır.

BENZER YAZI  MASONLUK NEDİR?

Bir Cevap Yazın