BİR UYDU TELEVİZYON PROGRAMINI NASIL İLETİR?

  Teknoloji

BİR UYDU TELEVİZYON PROGRAMINI NASIL İLETİR?

Yapay bir uydu insanların yaptığı bir uzay aracı olup, yeryüzünün çevresinde döner. Bu tür uyduların uzaya gönde­rilmesinde çeşitli amaçlar vardır.
Söz konusu uyduların boyutları çok küçük bir toptan, son derece büyük bir balona kadar değişik ölçülerde olabilir. Ay­nı şekilde ağırlıklarının değişeceği de tabii bir şeydir. Bu ağırlık birkaç kilodan birkaç tona kadar değişir. Uyduların ya­pıları da değişik biçimlerdedir. Top, şapka kutusu, şamandıra, puro ve konserve kutuları biçiminde olabilir.
Bazı uyduların yörüngeleri dünyaya 110 mil yakınlığındadır. Bazıları ise dünyadan 22.300 mil mesafedeki bir yörün­ge üzerinde hareket eder. Herhangi bir uydunun yörüngesi, o uydunun ne gibi bir amaçla kullanıldığına, görevinin ne olduğuna göre belirlenir. Bu iş, uydunun yapımında ve uzaya gön­derilmesinde görevli bilim adamları tarafından yapılır.
Bütün uydularda, içlerinde bulunan gereçlerin çalışma­sı için gerekli olan elektrik gücüne ihtiyaç vardır. Bu gücün ana kaynağı güneştir. Uyduların dış yüzeylerinde değişik sa­yıda solar hücreleri bulunur. Solar hücresi, elektrik yarat­mak için güneş ışığı kullanan, güneş ışığından yararlanan bir cihazdır. Bu elektrik, uydunun bataryalarının devamlı olarak şarjını sağlar. Başka türlü söylemek gerekirse, uydunun ba­taryalarını devamlı olarak yüklü durumda bulundurur.
Haberleşme (komünikasyon) uydularıyla, bir kıtadan başka bir kıtaya radyo ve televizyon sinyalleri gönderilebilir. Haberleşme uydularının çoğunda alıcı ve verici cihazlar vardır. Alıcılar, toprak üzerindeki bir istasyondan radyo ve televizyon yayınlarını alırlar.
Elektronik bazı cihazlarla yayın sinyallerinin gücü arttı­rılır. Vericiler de, bu sinyalleri başka bir kıta üzerindeki uzak bir istasyona gönderir.
Bu tür uydular için belirgin bir örnek “Telstar” dır. Telstar I, Birleşik Amerika tarafından 1962 Temmuz ayı içinde uzaya gönderilmiştir. Birleşik Amerika ile Avrupa arasında doğrudan doğruya televizyon yayınının iletilebilmesi, ilk kez Telstar I sayesinde mümkün olmuştur.
Haberleşme uydularının bir tipi, yeryüzü çevresinde “sa­bit” bir yörüngeye sabittir. Bu yörüngenin yeryüzünden mesafesi 22.300 mil olup, uydu yeryüzü çevresindeki bir turunu 24 saatte tamamlar. Bilindiği gibi, dünyanın kendi ekseni üzerindeki dönüşü de aynı sürede tamamlanmaktadır. Yani uydunun yörüngesi üzerindeki dönüşünün tamamlanması süresiyle, dünyanın kendi ekseni üzerindeki dönüşünü tamamla­dığı süre aynıdır. Dolayısıyla, uydu dünyanın üzerinde daima aynı yerde bulunur. Gazetelerde sık sık adı geçen “Early Bird – Erkenci Kuş” uydusu bu tip bir uydudur. Yörüngesi çok yüksek olduğundan,çok uzak mesafelere sinyaller iletebilir.

Bir Cevap Yazın