GRÖNLAND’I KİM KEŞFETTİ?

  Coğrafya

GRÖNLAND’I KİM KEŞFETTİ?

Kelimenin anlamı “Yeşil Toprak” olmasına rağmen, yer­yüzünde bu şekilde adlandırılmak için en uygunsuz topraklardan biri belki de Grönland’dır.
Grönland’ın büypk bir bölümü, yaklaşık olarak 3000 met­re kalınlığı geçen buz örtüsüyle kaplıdır. Bu buz örtüsünün kapladığı bölgede egemen olan iklim, ancak çok dayanıklı direnci yüksek, zorlu yaşam koşullarıyla baş edebilecek ve buna uygun yapıda belirli hayvanların, bitkilerin yaşamasına elverir. Kışlar kelimelerle tanımlanamayacak kadar sert ve zorlu, yazlar ise çok kısa ve serindir.
Bazı çevrelerdeki küçük toprak parçalarında otlar, çiçek­leri çok kısa ömürlü bodur bitkiler görülür. Fakat buz örtü­süyle kaplı olmayan yerlerin çoğu çıplak kayalardır. Bunların yüzeyinde ve çatlaklarında da belirli yosunlar, yabansı eğreltiotu familyasından soluk yeşil otlar bulunur.
Gerçeğin bu durumda olmasına rağmen söz konusu kara parçasının “Yeşil Toprak” diye adlandırılmasının sebebi ne­dir acaba? Doğrusunu söylemek gerekirse, bu davranışın ne­deni basit bir kandırmacadan başka bir şey değildir. Aslında hiç de çekici olmayan bazı yerlerin, müşteri çekmek için aracılar,simsarlar tarafından gayet güzel isimlerle tanımlandıkları, reklamlarının bu şekilde yapıldığı herkes tarafın­dan bilinen bir şeydir.
İsa’nın ölümünden sonra 982 yılında, Eric (Erik) Thorvaldsson adında bir İzlandalı Grönland’ın güneybatı kesimi ne ayak basmıştı. Aynı zamanda “Kızıl Eric” diye de bilinen bu adamın İzlanda’dan üç yıl için sürgün edilmesinin nedeni bir adamı öldürmüş olmasıydı. Eric, sürgündeki üç yılını ba­zı İzlandalı denizciler tarafından anlatılan bu batı toprağını, iyice tanımak yolunda harcadı. Üç yıl sonra İzlanda’ya dön­düğü zaman, oradakilere bu kara parçasını anlattı. Kendinin üç sürgün yılını geçirdiği topraklara başka kimselerin de göç etmelerini istiyordu. Bu nedenle, orayı Grönland yani “Yeşil Toprak” diye tanımladı.
Bugün Grönland’da otuz beş binden az insan yaşamaktadır. Kara parçasının büyüklüğü göz önünde tutulursa, bu ka­dar insanın gerçekten çok az olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bunların çoğu, adanın buzla kaplı olmayan güneybatı sa­hillerinde yaşamaktadırlar. Grönland’ın doğu kesiminde ya­şayanların sayısı ise İki bin beş yüzü aşmaz. Kuzey kesiminde de sadece altı yüz kişi vardır.

Bir Cevap Yazın