TERMİT NEDİR?

  Fen, Genel Kültür

TERMİT NEDİR?

Çok kimse termitle beyaz karıncayı karıştırır. Termitler de karıncalar gibi toplum hayatı yaşamasına rağmen, bunların arasında büyük bir ayrım vardır. Termitlerin vücudunda bel kısmı karıncalarınki gibi ince olmayıp kalın, renkleri daha açık tonda, “anten” adı verilen duyargaları da kıvrıktır.
Termit, Birleşik Amerika’nın her eyaletinde ve Güney Kanada’da bulunur. Avrupa’da bulundukları bölgeler, Paris ve Viyana’dan daha kuzeye uzanmaz. Büyük sayıda ve çok sık görüldükleri çevreler, yağmurlu tropik bölgelerdir. Alelade termit tahta, ağaç eşya içine girer, koloniler halinde yaşadığı bu ortamı oyarak beslenir. Çiğneyip kil haline getirdikleri ağaç tozuyla, kendilerine güvenilir ve nemli bir ortam teşkil eden odacıklar, daha doğrusu bölmeler yaparlar.
Tropik bölgelerde görülen termit yuvaları çok değişik türlerde olabilir. Bunlardan bazıları toprağın yüzünden 9 metre yükseklikte ve 15 metreyi bulan bir çevreye yayılmış durumdadır. Genellikle ağaçlarda yuvalanırlar. Bu yuvalar bir basketbol topu büyüklüğündedir. Yuva, termit kolonilerini kuşlardan, kertenkelelerden, örümceklerden ve öteki karıncalardan korur. Bazı Afrika termitlerinin yuvalarında, yağmura karşı korunmak için şemsiyeyi andıran biçimde saçaklar vardır. Öteki yuvalar, içlerindeki ısı kontrol edilebilecek yapıdadır.
Termit yuvalarının yapımı, salt içgüdüyle çalışmanın belirgin bir örneği sayılabilir. Yuva, kolonideki yeni işçiler tarafından yapılır. Bu işçi termitler, geldikleri ailelerin yuvalarında asla yaşamamıştır. Çalıştıkları yuvanın yapımını başka termitlerden öğrenebilme olanağı, olasılığı sözkonusu değildir. Gene de, büyük bir titizlikle çalışıp tamamladıkları yuvalar tipik termit yuvalarından farksızdır.
Birleşik Amerika’daki termitler üç gruba ayrılır, (a) Tuşların altında yaşayanlar, (b)ağaç ve tahtaların içinde koloni kuranlar, (c) uygun ağaç veya tahta ortama rastlayıncaya kadar toprakta yaşayanlar.

BENZER YAZI  DENİZATI NEDİR?

Bir Cevap Yazın