Tag : roma

NERON KİMDİR? Zalimliği, düpedüz çılgınlığa varan davranışlarıyla tarihte kendine has bir yer tutan Neron, 37 ile 68 yılları arasında ya­şamış bir Roma imparatorudur. Antium’da doğmuş olan Neron, annesi küçük Agrippina ile evlenen İmparator Claudius (Kladyüs) tarafından evlat edi­nilmiştir. Agrippina’nın üvey oğlu Britannicus’u tahtan uzaklaştırmak, kendi oğlunu -yani Neron’u- tahta oturtmak dü­şüncesi bu evlât edinme işinde ..

Read more

TARİHTE BARBARLAR KİMDİR? İsa’dan sonra 313-337 yılları arasında egemenliğini sürdüren ilk Hıristiyan Roma İmparatoru Konstantin’in ölümünün ardından, Roma İmparatorluğunun toprakları çok sayıdaki barbarların istilasına uğramıştı. Kuzeyden akın eden bu savaşçı topluluklar, eski Yunan ve Romalıların kendi dillerinden başka dil konuşan, töreleri, gelenekleri kendi töre ve geleneklerine uymayan kavimlere verdikleri adla, toplumca “barbar” diye tanımlanıyordu. Yunanlılar, ..

Read more

PAPALIĞIN MERKEZİ NERESİDİR? Dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olan Vatican(Vatikan) aynı zamanda da Papalığın başkentidir. Vatikan, İtalya’da Roma şehrinin ortasında olup bu durumuyla da ayrı bir özellik taşır. Toplam yüzölçümü sadece 0.17 milkare’dir. Katolik kilisesinin kutsal şehri, daha doğrusu kabi ve beyni durumundadır. Vatikan’ın başı olan Papa, sivil bir vali aracılığıyla yönetimi yürütür. Şehrin, daha ..

Read more

ANGLO SAKSONLAR KİMDİR? Anglo-Sakson kelimesini duyduğumuz zaman, aklımıza bir İngiliz ya da İngiliz soyundan bir kimse gelir. Kelime genel anlamda böyle bir tanımlama için kullanılırsa da, Anglo-Saksonlar gerçekte çok eskiden yaşamış kimselerdir. Tarih kitaplarından bilindiği gibi, Romalılar Britanya’yı yani şimdiki İngiltere’yi istila etmiş ve 400 yıl süreyle burada egemen olmuşlardı sonra Roma askerleri İtalya’ya geri ..

Read more

KATAKOMB NEDİR? Katakomblar Roma yöresinde bulunmuş eski yeraltı mezarlarıdır. Bu mezarlarda Hristiyanlığın ilk dönemindeki Hristiyanlar gömülüdür. Sözkonusu mezarlar yumuşak kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Çılgınlık düzeyine varan tutku ve saplantılarıyla Roma tarihinde kara bir leke olan İmparator Neron devrinde, Hristiyanlar dini tören ve ayinler için bu mezarlarda toplanırlardı. Yeraltı mezarları bu tür toplantılar için emin yerlerdi. Bunun ..

Read more