Tag : babıali

TÜRKİYE’DE İLK ÖZEL GAZETEYİ KİM ÇIKARDI? 1831 yılında yayınlanan ilk Türkçe gazete “Takvim-i Vekayi” adını taşımakta olup resmi nitelikteydi. Bunu Çörçil adında bir İngiliz tarafından çıkarılan yarı resmi ve hükümetin maddi yardımıyla desteklenen “Ceride-i Hevadis” adındaki gazete izledi. Fakat hükümetle herhangi bir ilgisi olmayan özel nitelikte ilk Türk gazetesi 21 Ekim 1860 tarihinde, “Tercüman-ı Ahval” ..

Read more

BABIALİ NEDİR? 19. yüzyıl başına kadar, Osmanlı İmparatorluğunda şimdiki hükümet (kabine) düzeni karşılığı “Divan-ı Hümayun ” vardı. 19. yüzyıldan itibaren, devlet düzeninde bildiğimiz hükümet sisteminin uygulanmasına başlandı. Sadrazamlık makamı karşılığı da, “Yüce kapı” anlamına “Babıâli” deyimi geçerli oldu. Eski devirlerde de, sadrazamların resmi daire olarak da kullandıkları özel ikamet yerleri “kapı” diye adlandırılırdı . Bu ..

Read more

DİVAN-I HÜMAYUN NEDİR? 1453 yılında İstanbul’un alınmasından sonra, Osmanlı Devleti yönetim düzeninde bugünkü “hükümet”in yerini tutan yürütme örgütüdür. Daha önceleri, Müslüman ve Türk Müslüman devletlerinde yaklaşık olarak aynı görevi yüklenmiş, yetkileri daha sınırlı benzer örgütlerin varlığı da bilinmektedir. Fakat Osmanlı devletindeki “Divan”ın görevleri ve yetki sınırları daha geniş kapsamlıydı. Divan, bugünkü hükümetin, meclis komisyonları ve ..

Read more