Tag : anod

X IŞINLARI NEDİR? X – Işınları 1895 yılında, Almanya’da Wilhelm Roentgen (Röntgen) tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla “Röntgen ışınları” diye de tanımlanır. Bunların gelişi ışık hüzmelerine (ışınlara) benzer. Ancak, dalga uzunlukları ve enerjileriyle ışık ışınlarından farklıdırlar. Bir X-ışını tübünden gelen ve kısa dalganın uzunluğu yeşil ışık dalga uzunluğunun 1 milyonda 15 bini oranındadır. X- ışınları dalga uzunluklarının ..

Read more

FLORESAN LAMBA NASIL ÇALIŞIR? Floresan lamba, her iki ucunda birer flaman bulunan, hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmış camdan, uzun bir borudur. Borunun içinde argon gazı ve az miktarda, saf, aktif cı­va bulunur. Borunun iç yüzeyi, içeriğinde fosfor dediğimiz, floresan nitelikte ve toz halindeki bir madde bulunan karışımla, fırınlanarak kaplanmıştır. Bu madde, ultraviyole ışığı gibi bir ..

Read more

TRİOD NEDİR? Amerika Birleşik Devletleri’nde Lee De Forest adındaki bir elektrik mühendisi, kendinden önce davranan Fleming’in elektronik lambasının daha geliştirilebileceğini düşünmüştü. De Forest elektron yayılımının kontrol altına alınabilmesi, isteğe göre daha kuvvetli ya da daha zayıf hale getirilebilmesi için bir yol bulunması gerektiği kanısındaydı. Bu konu­da bazı tasarılarla Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi’ne başvurdu. Tasarılarından ..

Read more

DİOD NEDİR? Diod, en basit tipde vakum lambadır. Dolayısıyla elektron lambalarının en basit türü sayılır. “Diod” adı sadece iki elemana sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu elemanlardan biri katod (elektron kaynağı), öteki de anod (elektronları toplayan) dur. Katodun yapılmış olduğu metal ısınınca elektronlar yayılır. Katoddan yayılan elektronlar bu elemanın çevresinde bir sislenme yapar. Elektronlar negatif elektrikle ..

Read more

FOTOSEL NEDİR? Fotosel üzerine düşen elektromanyetik dalgalar sonucu elektron üreten bir aygıttır. Fotosel veya fotoelektrik tüp içinde iki elektrod bulunan ve havası tamamen boşaltılmış bir cam ampülden oluşur. Bu elektrodlardan biri anod diğeri katod olarak vazife görür . Bunlardan katod yarım silindir şeklindedir, anod ise bu silindirin ekseninden geçen bir teldir. Genellikle gümüşten yapılan katod ..

Read more

ELEKTROLİZ NEDİR? Elektrik yasalarına temel olan ilkeye göre, pozitif sodyum iyonları negatif klor iyonları tarafından çekilir. Şekilde gösterildiği gibi kristal yapısında bir bileşim yaparlar. Burada meydana gelen bileşim sodyumklorür(NaCl)dür. Başka türlü söylemek gerekirse, bildiğimiz sofra tuzu oluşmuştur. Sodyum klorür kristalleri suda eritilirse, sodyum ve klor iyonları çözüşür, serbest kalır. Bu eriyik, elektriksel bakımdan bir iletkendir. ..

Read more