SES NE KADAR HIZLA YOL ALIR?

  Bilim

SES NE KADAR HIZLA YOL ALIR?

Nerede bir ses çıkarsa, mutlaka titreşen (ihtizaz yapan) bir cisim vardır. Bir şey hızla ileri-geri hareket etmektedir. Başka türlü söylemek gerekirse, ses titreşen bir cisimle, ya da bir cismin titreşmesiyle doğar.

Ancak, sesin yol alması ayrı bir sorundur. Kaynağından alıcıya kadar sesi taşıyacak bir şey gerekir. İşte bu şey ” ortam/aracı” diye tanımlanır. Hava, su, çeşitli nesneler, hatta toprak “ortam/aracı” olabilir. Nitekim sinemada da görmüşüzdür. Filmlerdeki Kızılderililer, uzak sesleri işitebilmek için kulaklarını yere dayayıp toprağı dinlerler.

Ortam/aracı yoksa, ses de yoktur. Özel olarak hazırlan­mış, havası boşaltılmış, başka taşıyıcı ortam/aracı olmayan bir mekânda ses seyahat edemez. Bunun nedeni, sesin dalga­lar halinde yol almasıdır. Titreşen cisimler, o maddedeki mo­lekül veya zerreciklerin, kendilerine bitişik olanları da titreştirmesine yol açarlar. Her zerre (veya molekülün) hare- keti, kendine bitişik olana geçer ve böylece ses dalgaları do­ğar.

Tahtadan havaya, suya kadar her ortamda seyahat edebilen sesin, bu değişik yapıda ortam/aracı’lara göre değişik hızlarla yol alacağı tabii bir şeydir. Dolayısıyla, sesin ne hızla yol aldığı sorulunca, her şeyden önce bu hareketin hangi or­tamda olduğunu bilmemiz gerekir.

Sesin havadaki hızı saatte 750 mildir. Fakat bu hız, ortam havanın ısısı 32° Fahrenhayt olduğu zamandır. Isı yükselince sesin hızı da artacaktır.

Ses, suda havadan daha hızlı yol alır. 46° Fahrenhayt ısıdaki suda, ses saatte 3210 mil hızla seyahat eder. Çeliğe gelin­ce, sesin bu ortamdaki hızı hayli yüksek olup saatte 11160 mili bulur.

Belki de kalın (yüksek) bir sesin zayıf bir sesten daha hız­la yol aldığını düşüneceksiniz. Fakat gerçek böyle değildir. Sesin hızı, onun tizliğiyle, tonuyla ilgisizdir. Bu hız, sadece içinde, bünyesinde yol aldığı ortam/aracı’ya bağlıdır.

Bir Cevap Yazın