ŞAŞILIK NEDİR?

  Sağlık

ŞAŞILIK NEDİR?

İki gözün aynı yönde bakamayışı hali “şaşılık” diye ta-nımlanır. Göz kürelerine hareketlilik sağlayan kaslar normalden az veya fazla çalıştıkları zaman bu “şaşılık”hali belirir. Başka türlü söylemek gerekirse, göz kasları arasında işbirliği olmadığı zaman şaşılık ortaya çıkar. Bu durumda, her iki göz küresini oynatan kasların çalışması aynı düzende değildir.
Şaşı olan bir kimse, belirli bir noktaya bakarken iki gözünü birden o noktaya yöneltemez. Gözlerden biri o noktaya bakarken, öteki göz ya içe veya dışarı doğru kayar. Bunun sonucu olarak, kayan gözde görme zamanla bozulur. Çocuklukta ortaya çıkan yakını görememe sonucunda, özellikle yakına bakarken içe doğru kayma halindeki şaşılık belirir, ileri yaşlarda beliren şaşılık, göz kasları sinirlerinin felcine veya beyinde bu sinirlere ilişkin bir hastalığın, düzensizliğin varlığını işaret eder. Bir gözdeki kırma bozukluğu öteki göze oranla fazlaysa, devamlı olarak sağlam gözün kullanılmasından dolayı öteki gözde körleşme tehlikesi sözkonusudur.

Şaşılık

Şaşılık

Çocuklarda şaşılık, 2 ile 4 yaşları arasında cisimlere yakından bakmaya başladıkları zaman farkedilir. Doğuştan şaşılık hallerinin belirli nedenleri vardır.
Genel bir sınıflandırmayla, sonradan olma şaşılıkların nedenleri iki grupta toplanabilir: (1) Gözde görme bozuklukları (miyop, hipermetrop, vb.) (2)Beyinde imgelerin çakıştığı merkezin gelişmemesi.
Aşırı sinirlilik, vücudu ve uzuvları bütünüyle etkileyecek zayıflık, frengi de şaşılık nedenleri arasındadır. Frengi özellikle doğuştan şaşılık nedeni olabilir. Gecikmeye meydan vermemek için tedaviye tez zamanda başlanması gerekir. Tedavide en etkin yöntem, her gün belirli bir süre sağlam gözün kapatılarak zayıf (hasta) gözle görme egzersizleri yapılmasıdır.
Çocuklarda, devamlı şekilde sağlam gözü kullanmasını engellemek için koyu camlı gözlükler uygulanır. Ameliyat ancak aşırı derecede çalışan kasın gücünü azaltmak amacıyla yapılmalıdır.
Egzersizlerin yararsız kaldığı durumlarda da ameliyat gerekli olabilir.

Şaşı Bakış

Şaşı Bakış

Bir Cevap Yazın