WASHİNGTON ŞEHRİ NE ZAMAN KURULDU?

  Tarih

WASHİNGTON ŞEHRİ NE ZAMAN KURULDU?

Amerika Birleşik Devlet leri’nin bağımsızlığa kavuşmasında öncülük eden George Washington’un adını taşıyan Washington şehri, aynı zamanda bu ülkenin başkentidir.
Amerika’da Colombia bölgesinde bulunan Washington’daki “Capitol-Kapitol”, başka ülkelerin parlamentosu karşılığı bir anlam ve önem taşır. Gökyüzüne etkileyici bir siluet çizen kubbesiyle bu yapıdan çevreye yayılan geniş caddeler, dingilinin ekseni Kapitol olan bir tekerlek görünümü meydana getirir.
Kapitol yapısının temel taşı 1793 yılında George Washington tarafından koyulmuştur. Yapının tamamlanması 1793 İle 1827 yılları arasını kapsar. Temsilciler Meclisi ve Senato kanatlarının yapımında kullanılan malzeme, Massachusetts’in beyaz mermeridir. Bu kanatlar yapıya 1851 ve 1865 yıllarında eklenmiştir.
Kapitol 1812 savaşında İngilizler tarafından yakılmışsa da, yangın sadece orijinal ahşap çatıyı, iç yapının bir bolümünü etkilemişti. Bu arada mermer sütunlardan bazıları da devrilmişti. 1961 yılında, Kapitol’ün doğu cephesi yeniden yapıldı.
Yüksek Mahkeme ve Kongre Kitaplığı Kapitol’ün yakınında bulunan yapılardır.
Washington’ın nüfusu diğer Amerikan şehirlerine oranla hiç bir zaman için çok artmamıştır. Özellikle yaz aylarında şehir daha ıssız bir görünüş alır. Şehrin bütün nüfusuna oranla buradaki zencilerin sayısı diğer Amerika şehirlerine göre çok fazladır. Ancak, buradaki zencilerin çoğu büyük otellerde asansörcü, garson vs. olarak çalışır. Ülkenin diğer kesimlerine oranla beyazlarla ilişkileri daha ılımlı, hatta yakındır.
Kapitol yapısının gösterişli kulesi yaklaşık olarak 85 metreye kadar yükselir. Buradaki Özgürlük Anıtı, ünlü Amerikan heykelcisi Thomas Crawford tarafından yapılmıştır . Anıtın yerine oturtulmasını, Abraham Lincoln 35 top atışı eşliğinde izlemişti. Kubbeyi çevreleyen 36 sütun, o zaman Birliği oluşturan 36 eyaleti temsil etmekteydi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın konutu olan “Beyaz Saray” da Washington’da olup, bir cephesi Potomac nehrine bakar.

Bir Cevap Yazın