RADYOTELESKOP NEDİR?

  Bilim

RADYOTELESKOP NEDİR?

Radyoteleskop uzaya fırlatılan uyduLarın gönderdiği işaretleri ve uzayda radyo dalgaları yayan diğer kaynakların sinyallerini algılamak için yapılan büyük anten sistemleridir. Radyoteleskop madeni dev bir parabolik yansıtıcıdan oluşur. Bu yansıtıcının görevi uzaydan gelen radyo sinyallerini tam odak noktasında bulunan bir antene yansıtmaktır. Böylece uzaydan dünyamıza çok zayıflayarak gelen radyo sinyalleri güçlendirilmiş olur ve antenin bağlı bulunduğu alıcı bu sinyalleri rahatlıkla algılar. Radyoteleskoplar eksenleri etrafında ve yukarı aşağı doğru hareket ettirilerek gökyüzü taranabilir. Radyoteleskoplar birbirine çok yakın iki ayrı kaynak tarafından gönderilen sinyalleri çok hassas bir şekilde birbirinden ayırt edebilir. Bu özelliğinden dolayı uzayda birbirine çok yakın iki yapma uydunun gönderdiği sinyaller birbirine karıştırılmadan ayırt edilebilir.
Günümüzdeki en büyük hareket edebilen radyoteleskop , İngiltere’deki Jodrell Bank radyoteleskopudur. Bunun yansıtıcısı 76m. çapındadır.
Yapılarındaki benzerlik nedeniyle radyoteleskoplar radar gibi alıcı verici olarak kullanılır ve diğer gezegenlerden gelen eko-sinyallerini algılar. Bu görevini her türlü hava durumunda gece ve gündüz yerine getirebilir.
Radyoteleskopun başlıca bölümleri şunlardır. Anten, alıcı çıkış metresi ve ses jeneratörü. Anten sinyalleri algılayıp, frekansını değiştirmeden alıcıya gönderir, alıcı da bu sinyalleri çok güçlendirir. Çıkış metresi orijinal kozmik sinyalin yoğunluğunu ölçer. Bu işlem sırasında ses jeneratörünün oluşturduğu sinyaller referans olarak kullanılır.

BENZER YAZI  AYDINLATMA ARAÇLARI NASIL GELİŞTİ?

Bir Cevap Yazın