NAYLON NEDİR?

  Genel

NAYLON NEDİR?

Son yılların en iLginç buluşlarından biri olan plastiğin özel bir türü olan naylon’un günlük hayatımızdaki rolü, her gün biraz daha artmaktadır. Giydiğimiz çoraptan elbisemizin kumaşına, kazağımızdaki yünden, gömleğimizin poplinine kadar her şeyde naylon’a veya onun değişik türleri olan perlon, orlan ya dadralon’a rastlamaktayız.
Bütün öbür plastikler gibi, naylon da kömür, su ve hava ile yapılan çok esnek bir maddedir. Havayı geçirmeyen, suya ve soğuğa dayanıklı bir yapıya sahiptir. Sadece sıcağa karşı duyarlılığı fazladır. Yanma derecesi düşük olduğundan kolay eskimez. Yünden yapılmış bir kazakla, naylon veya perlondan yapılmış bir kazağı ele alacak olursak, naylon ya da perlondan yapılmış olanın, diğerinden iki misli daha fazla dayanıklı olduğunu görürüz.
Yukarıda, bütün öteki plastik maddeler gibi naylon’un da kömür, su ve hava gibi üç ana maddeden oluştuğunu söylemiştik. Yapımda bu maddeler doğrudan doğruya karıştırılmaz. Bu üç ana maddenin her birine ayrı ayrı işlemler uygulanarak aracı maddeler elde edilir. Örneğin, önce maden kömürü ayrıştırılarak bundan fenol, benzen, kok ve amonyak gibi aracı maddeler elde edilir. Daha sonra da hava işleme tabi tutularak oksijen, azot, argon ve neon gibi gazlara ayrıştırılır. Ayrı ayrı işlemlerle elde edilen bütün bu aracı maddeler, yeniden işlenip, birbirleri ile uygun oranlarda birleştirilerek naylon’un belirgin temel maddesi olan, “naylon tuzu” oluşturulur.
Elde edilen naylon tuzu, çeşitli kimyasal işlemler sonunda incecik iplikler haline dönüştürülür. Daha sonra bu incecik iplikler, yapılacak şeyin cinsine göre levha, granül ya da kullanılabilir iplik haline getirilerek piyasaya çıkarılır.
Günümüzde, naylon veya onun değişik türleri olan perlon, orlon ve dralon tekstil sanayinin ana maddesi haline gelmiştir. Yapılan istatistikler, tekstil sanayinde yüzde otuz yüne karşılık, yüzde yetmiş oranında naylon kullanıldığını ortaya koymaktadır.
Naylon ve değişik türlerinden yapılan iç çamaşırlarının , bazı alerjilere sebep olduğu, ayrıca hava geçirmediği için solunuma zararlı olduğu iddia edilmektedir.

Bir Cevap Yazın