GÜNÜMÜZDE YAMYAMLARIN YAŞADIĞI TEK ÜLKE NERESİDİR?

  Coğrafya

GÜNÜMÜZDE YAMYAMLARIN YAŞADIĞI TEK ÜLKE NERESİDİR?

Patagonya adını çeşitli nedenlerle duyanımız çoktur. Fakat buranın yeryüzünde yamyamların yaşamakta olduğu tek ülke olduğunu bilen sanırız azdır. Evet yeryüzünün en ilkel ve en vahşi insanların yaşadığı yer Patogonyadır. Brezilya’da Amazon kıyılarında balta girmemiş ormanlarda yaşayan yerliler bile artık insan eti yemekten vazgeçtikleri halde Patagonya’nın insan ayağı basmamış ormanlarında yaşayan dünyanın en ilkel insanlarını bu alışkanlıklarından vazgeçirmek mümkün olmamıştır. Patagonya vahşilerine medeniyetin ulaştırmak, onları bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için, aralarına girmeye, onları eğitmeye çalışan yüzlerce misyoner bu cesaretlerini hayatları ile ödemişlerdir.
Patagonya vahşilerinde insan etine karşı vazgeçilmez bir tutku vardır. Patagonya yönetimi bir zamanlar bu yamyamlığa son vermek için girişimde bulunmuşsa da, güçsüzlüğü nedeni ile başarılı olamamıştır.
Güney Amerika’nın Büyük Okyanusla, Atlas Okyanusu arasında, güneye doğru uzanan burun bölgesinde bulunan Patagonya Arjantin ve Şili Patagonyası diye ikiye ayrılır. Arjantin Patogonyasının sayılabilen nüfusu yüzyirmibin, Şili Patagonyasındaki ise yüzyirmibin kadardır. Ülke son derece verimsizdir. Ekilebilecek toprakları çok azdır. Balta girmemiş ormanlarda yaşayan insanlar son derece ilkel bir hayat sürerler. Geçimlerini avcılık ve vahşi ormanların garip ürünleri ile sağlarlar. Ormanlık bölgede yaşayan bu ilkel insanların gerçekten korkunç bir görünüşleri vardır. Çok uzun boylu ve kırmızı yüzlüdürler.
Patagonya’nın batısında And dağları uzanır. Bu dağlarda halen sönmemiş yanardağlar vardır. Dağların eteklerine kadar inen lavlar, toprağı büsbütün verimsiz kılmıştır.
Patagonya ilk defa Magellan tarafından keşfedilmiş ve bu ad da onun tarafından verilmiştir. Patagonya’nın keşfi 1519 yılına rastlar.

BENZER YAZI  GRÖNLAND’I KİM KEŞFETTİ?

Bir Cevap Yazın