BALİ ADASI NEREDEDİR?

  Coğrafya

BALİ ADASI NEREDEDİR?

Asya’nın güneydoğusunda, Sunda adalarından biri olan Bali, Cava’dan Bali Boğazı ile ayrılır. Dağlık ve ormanlarla kaplı bir kara parçasıdır. Toprağı çok verimli olup, nüfusu yaklaşık olarak 1. 105.000 dir. Bali, siyasal coğrafya açısından Endonezya Cumhuriyeti’nin sınırları içindedir. Doksan mil uzunluğunda ve elli mil genişliğindeki bu kara parçası üzerinde yaşayan yerliler, tenleri çok açık esmer gözleri belirli ölçüde çekik, yüz çizgileri yumuşak, insancıl kimselerdir. Adada soğuk nedir bilinmez. Adanın en belirli ürünü ve halkın belli başlı beslenme kaynağı pirinçtir. Bali yerlileri kendilerine has yöntemlerle tarım yaparlar. Düzlük çevrelerde, tarım için koşum hayvanı mandalardır. Dağlık kesimlerde öküzler kullanılır.
Bali yerlileri, devamlı barışın egemen olduğu bir toplum hayatı örgütlemeyi başarmışlardır. Bali’nin modern dünya tarafından tanınması 1906 yılından sonraya rastlar. Adanın güneyinde karaya çıkan Hollanda (Felemenk) birlikleri, dünya tarihinin en garip aynı zamanda en acımasız savaşlarından biriyle burayı istila etmişlerdi. Ada üzerindeki küçük krallıkların başındaki racalar, eşleri ve yönetim düzeyinde ileri gelenler, en renkli, en güzel giysileri içinde Hollanda birliklerini karşılamaya çıkmışlar ve ateşli silahların, namlularından yağan mermilerle karşılaşmışlardı. Onların karşı koymadığını gören Hollandalılar neden sonra ateşi kesmişlerdi. Bunun ardından Bali yerlileri değerli taşlarla kakmalı kesici silahlarını kendi göğüslerine çevirmişler ve Mail de racaların egemenliği böylece son bulmuştu.
Cavalılar islam dinini kabul ettiklerinden, Bali halkı da ısrarla Hindu dininde direttiği için, uzun zamandan beri iki ada halkı arasında aşılmaz bir uçurum vardır.
Hollandalılar Bali’yi ele geçirdikten sonra adada gerçekten güzel yollar yapmışlar, burayı eski racaların ailelerinden atanan valilerle yönetmişlerdi. 2.Dünya Savaşına kadar, Bali yeryüzünün gerçek anlamda cennet adalarından biriydi. Hollandalılar’ın çekilmesiyle Endonezya Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Bali halkı, çok renkli gelenek ve törelere sahiptir. Yerlilerin en belirgin özelliği, zaman kavramını hiç önemsemeyişleridir. Burada hiç kimse hiç bir işi yapmak için acele etmez, kendini zora koşmaz. Sadece on kişinin yapabileceği bir işi yirmi kişi yapar. Bali yerilerinin çok dikkat ettiği şey, ada halkı için geçerli olan kast (sınıf) düzenidir. Yüksek kasta mensup kimseler bir topluluk bulunan alçak kasta mensup kişilerden daha yüksek yerde otururlar. Kastlar arasındaki ayrım böylece belirlenmiş olur.
Bali Adası dansları, dansöz ve dansörleriyle de ünlüdür.

Bir Cevap Yazın