GENETİK NEDİR?

  Fen, Genel Kültür

GENETİK NEDİR?

Biyolojinin bir kolu olan genetik, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda, kısaca tüm canlılarda kalıtım (soyaçekim) olayını inceleyen bilim dalıdır.
Genetik biliminin en ünlü siması,bu bilim dalının gelişmesinde büyük rol oynayan kişi, 1822 ile 1884 yılları arasında yaşamış Avusturyalı bir papaz olan Gregor Johann Mendel’dir. Çeşitli ırkların birbirleriyle birleşmesi sonucu meydana gelen değişim,genetik biliminin kapsamına giren inceleme ve çalışmalar arasında en büyük bölümü kaplar.
Genetik, canlı varlıkların “gen” diye tanımlanan küçük parçacıklarının kuşaktan kuşağa geçip, onların ana özellikleri üzerinde etken olduğunu bize öğreten bir bilimdir. Mendel’in 1858-1868 yılları arasında yaptığı çalışmalar ve bitkiler üzerindeki gözlemleri, kendi adıyla anılan “kalıtımda nöbetleşme” yasasını ortaya koymasıyla sonuçlanmıştır.
Sözkonusu yasaya göre, ana ve babadaki bazı özellikler çocuklarında doğrudan doğruya ortaya çıkmaz. Ancak torunlarında görülür.
“Gen”ler üreme hücrelerinin çok küçük parçacıklarıdır. Her gen, hücrenin çekirdeğini meydana getiren “kromozom” cisimciğinin belirli bir yerinde bulunur. Bitki, hayvan ve insan özelliklerinin kuşaktan kuşağa geçmesini sağlayan da bu genlerdir. Ayrıca, insanlara erkeklik ye dişilik özelliklerini de genler verir.
Genetik, felsefede genel bir yöntemdir. Bir varlığın, bir düşüncenin, bir duygunun gelişmesini adım adım izler. Ruhbilimde, genetik kuramlar bir kişinin karakterinin zamanla tedricen şekillendiğini belirtir.
Kolayca anlaşılacağı gibi, bu kuramlar karakterin doğuşla bütün olarak belirlendiği görüşüne karşıdır.
Moravia’da doğan, papaz eğitimi gören, daha sonra Brunn Manastırının başına geçen Gregor Johann Mendel, kalıtım kuramını manastırın bahçesinde yetiştirdiği bitkiler üzerindeki çalışma ve gözlemleriyle gerçekleştirmiştir.
Daha yukarda değinmiş olduğumuz gibi felsefede genetik yöntem, insanın fikirlerini gerçek bilinci düzeyinde geliştirmesini öngörür. Hegel’in bu konuya ilişkin görüşü, bilincin en aşağı düzeyde verilerden hareket ederek derece, derece yüksek fikirlere doğru gittiği şeklindedir.
Genetik kuramlar,insanın doğuştan suçluluğunu kabul etmez. Yoksulluğun, toplumsal etkenlerin, ortam ve ekonomik nedenlerin bunda en önemli rol oynadığını ileri sürer.
Genetik bilimi, sadece biyolojik değil, toplumsal, ekonomik ve bunların sonucu olarak ulusal bakımdan da çok önemlidir.

Bir Cevap Yazın