GALVANOMETRE NEDİR?

  Fen

GALVANOMETRE NEDİR?

Galvanometre, küçük miktarlarda elektrik akımını ölçen bir ölçü aracıdır. Bu araçta küçük bir tel sargıdan geçen elektrik akımının ölçümü yapılır.
Şekilde görüldüğü gibi, elektrik akımı bir magnetik alanın kendi düzenindeki iletken ortamdan geçmektedir. Akım küçükse, manyetik alan da çok güçlü olmayacaktır. Tel sargı sabit bir mıknatısın iki kutbunun arasındadır. İki manyetik alan yani mıknatısın manyetik alanı ve tel sargı iletkenin manyetik alanı, birbiri üzerinde etkin olurlar. Tel sargıdaki sargı adedi,bu iletkenden geçen elektrik akımıyla, daha doğrusu akım miktarı ile orantılıdır. Ölçekdeki göstergeye bakılarak iç bobinden ne miktar akım geçtiği saptanır.
Ampermetre daha büyük değerde akımların ölçümünde kullanılan bir galvanometredir. Ampermetrenin göstergesi akımı “amper” birimiyle saptayarak gösterir.
Bobinlerden büyük miktarda akım geçmesi cihazı tahrip edebileceğinden, akımın belirli oranda büyük bir kısmı direk olarak ayrı bir tele yöneltilir. Bu özel donanım sayesinde bo bine uğramaksızın akar. Buna karşılık, akımın küçük yüzdeli bir bölümü doğrudan doğruya bobinden geçer ve göstergeyle saptanabilir. Belirli orandaki akım bilindiği için, bütün akımın toplam değeri kolaylıkla hesaplanır.
Akımın manyetik etkisi yerine, geçen elektronların oluşturduğu ısı etkisiyle ölçme yapan belirli tip ampermetreler de vardır. Bu tür ölçü aletlerinin dışında, elektrik akımının ölçülmesi için elektrik akımının kimyasal etkilerinden yararlanılan, daha az, daha ender kullanılan bazı ölçü aletlerinin varlığını da belirtmeliyiz.
Tıpkı ampermetre gibi, voltmetre de aslında değişik bir tür galvanometredir.

Galvanometre

Galvanometre

BENZER YAZI  GENETİK NEDİR?

Bir Cevap Yazın