DÜŞEN YILDIZLAR NEDİR?

  Genel

DÜŞEN YILDIZLAR NEDİR?

Binlerce yıldan beri insanlar düşen yıldızları görmekte, bunların ne olduğunu, nereden geldiğini merak etmektedirler. Bir zamanlar, bunların başka dünyalardan geldiğine inanılır­dı.

Gözlem ve inceleme olanaklarını arttıran teknik gelişmelerden yararlanarak, artık bunların “yıldız” bile olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz, Belirli bir zamandan beri, bunlar “meteor” diye tanımlanmaktadır. Meteorlar, uzayda hareket eden küçük, katı kitlelerdir. Hareketleri esnasında dünyanın atmosferine de girebilirler.

Meteorlar dünyamızın atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin, ışıklı iz sayesinde onları açık seçik görebiliriz. Söz konusu ışıklı iz, havanın yüzeylerine sürtüşmesinden doğan kızmanın sonucudur.

Bağımsız, tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söy­lersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden ba­zıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tama­men yok olurlar. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim adamları her gün ve gece binlerce meteorun düştü­ğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket ha­linde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temas­la çok kızan meteorlar da bize bir “meteor yağmuru” görünümü verir,

Meteorlar nereden gelmektedir acaba? Astronomlar, meteorların kuyruklu yıldızlardan kopmuş parçaların “akışı” olduğu inancındadırlar. Kuyruklu yıldızın bünyesinde kopup parçalanma olunca, milyonlarca parça, bir “meteor akışı” görünümüyle uzayda hareketine, yol almasına devam eder. Uzayda bunların düzenli bir hareket ekseni veya yolu vardır. Gene aynı inanışa göre, bu meteor akışı her 33 yılda bir dün­yaya doğru bu yolu geçmektedir.

BENZER YAZI  ESPERANTO NEDİR?

Bir meteor parçası dünyaya ulaştığı zaman, “meteorit” diye adlandırılır. Dünyamıza düşmesinin nedeni, arzın çeki­miyle aşağıya çekilmesidir,

İsa’dan önce 467 yılında, Romalılar zamanında dünyaya düşen bir meteorit önemli bir olay diye kabul edilmiş ve Romalı tarihçiler bunu kayıtlarına geçmişlerdi.

Meteorit, halk arasında “göktaşı” diye tanımlanır.

Bir Cevap Yazın