KADINLARIN NiÇiN SAKALI YOKTUR?

  Genel

KADINLARIN NiÇiN SAKALI YOKTUR?

Kuşların karakteristik özelliği tüyleri olduğu gibi, memelilerin de kılları vardır. Memeliler gurubuna giren canlılarda bu kılların varlığı muhtelif nedenlerle açıklanmaktadır.
Kılların en yoğun ölçüde bulunduğu, saç adını verdiğimiz bir nevi örtüyü meydana getirdiği yer başımızdır. Saçın en önemli rolü, başımızın sıcaklığını korumasıdır. Ancak burada sıcaklık derken belirli bir ısı kastedilmiştir. Saç bu belirli ısıyı muhafaza eder. Daha yüksek ısıya ve daha düşük ısıya karşı başın korunmasını sağlar. Soğuk çevrelerde başı sıcak tutan saç,tropik ülkelerde bunun tersi rol oynar. Yakıp kavuran direk güneş ışığının başa işlemesini önler.

Picture1

Kadın

Memelilerin vücudunun belirli kesimlerindeki uzun kıllara gelince,bunlar özel amaçlar için yararlı olurlar. Örneğin bir hayvanın yelesi, boynunun düşman tarafından dişlenmesi halinde bu ısırma etkisini azaltır. Kuyruk, sineklerin uzakaştırılmasını sağlar. Değişik görünüşlerdeki sorguçlar, karşı cinsiyetten hayvanların gözünde çekicilik yaratır. Saç dokunma duyusu olarakta işe yarar.
Şimdi de sadece insan denilen canlıyı ele alalım Bir kadındaki güzel saçın erkekler üzerinde yarattığı açıktır. Ancak, insan vücudundaki kılların daha pratik yararları olduğunu özellikle belirtmeliyiz.
Yeni doğmuş bir bebeğin vücudu hemen hemen çıplak gibidir. Geçen zamanla, ince,yumuşak tüyler belirir. Erginlik çağına ulaşan çocukta bu tüyler “kıl” niteliğini alır.
Yukarda belirttiğimiz doğrultudaki gelişme tamamen cinsiyet guddelerinin çalışması ve denetimiyle düzenlenir. Erkek cinsiyet hormonu, vücudun belirli kesimlerindeki kılların ve sakalın gelişmesini sağlayacak bir düzenle çalışır. Vücudun belirli kesimlerindeki kıllar ve sakal gelişirken, saçın büyüyüp gelişmesi durur veya giderek yavaşlar. Baş ka türlü söylemek gerekirse,bu iki olgu arasında ters orantılı bir bağıntı vardır.

Picture2

Erkek

Kadında(dişi) cinsiyet hormonu bunun tamamen tersi durumda çalışır, Başdaki saç büyüyüp gelişirken, vücudun belirli kesimlerinde kılların gelişmesi, sakalın oluşması söz konusu değildir. Bu açıklamadan kolayca anlaşılacağı gibi kadında sakalın yokluğu tamamen cinsiyet hormonlarının ça lışmasmdakl düzenle ilgilidir.

Bir Cevap Yazın