BÜYÜK PETROL GÖLÜ NEREDEDİR?

  Coğrafya

BÜYÜK PETROL GöLÜ NEREDEDİR?

1499 yılında İtalyan kâşifi Amerigo Vespucci, Güney Amerika kıyılarında keşifler yaptı. Büyük Maracaibo (Marakaybo) gölüne ulaştığı zaman, İtalya’da Venedik’teki iç gölün bir benzeriyle karşılaşmış olduğu yargısına vardı. Bu nedenle, bölgeyi “Küçük Venedik” diye adlandırdı. Aynı şeyin İspanyolca karşılığı “Venezuela” dır. Hepimizin bildiği gibi, Amerigo Vespucci’nin “Küçük Venedik” adını verdiği bölgede şimdi bu adı taşıyan ülke bulunmaktadır. Kendinden önce gelmiş olan Kristof Kolomb’a rağmen yeni kıtaya kendi adını veren Amerigo Vespucci, büyük bir olasılıkla bu gölün ileride Venezuela için ne tükenmez bir zenginlik kaynağı olacağını bilmiyordu.
Yaklaşık olarak 13.000 kilometre kare olan Maracaibo Guney Amerikanın en büyük gölüdür. 1900 yıllarının başlarında, gölün dibinde çok zengin petrol kaynağının bulunduğu keşfedildi. 1917 yılından beri de, suyun altında açılan petrol kuyularından binlerce varil petrol çıkarılmaktadır. Söz konusu kaynaklar, Venezuela’nın yeryüzünde Birleşik Amerika’dan sonra en büyük petrol üretimi yapan ülke olmasını sağlamıştır.
Kendi tüketim ihtiyacını rahatlıkla karşılayan Venezuela, petrol üretiminin büyük bir bölümünü dışarıya ihraç eder. Jeologların ve petrol konusunda yetkili uzmanların bilimsel yöntemlerle yaptıkları gözlemler, Maracaibo gölünün yeryüzündeki en uzun ömürlü petrol kaynaklarına yataklık eden bir bölge olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Maracaibo gölünden sağlanan bu tükenmez zenginliğe karşılık, gölde, gölün çevresinde bitkisel ve hayvansal hayat son derece cılızdır. Fakat bölgeye tam anlamıyla bir petrol üretimi kaynağı gözüyle bakan Venezuelalılar, çevrenin doğa güzelliklerinden, doğaya has diğer canlılıklardan yoksun oluşunu pek önemsememektedirler.

BENZER YAZI  DOĞUNUN VENEDİĞİ NERESİDİR?

Bir Cevap Yazın