YOĞUNLUK NEDİR?

  Fen

YOĞUNLUK NEDİR?

Hacimleri birbirine eşit muhtelif madde veya cisimlerin ağırlıkları farklıdır. Bunun tersi de söylenebilir. Ağırlıkları birbirine eşit ayrı cisimler, değişik hacimlerde yer tutarlar. Bir kilo kuştüyünün hacmi, bir kilo kurşunun hacminden daha büyüktür.
Yoğunluk kavramı, bu ayrıma ilişkin bir bağlantının sonucudur. Başka türlü söylemek gerekirse, yoğunluk, ağırlık ve hacim arasındaki oran olarak ifade edilir. Katı bir cismin hacmi, belirli ölçülerinden yararlanarak hesaplanabilir. Ancak, bu katı cismin düzgün bir yapıda olması gerekir. Düzgün olmayan bir katı cismin hacmi ise, bu cisimsu dolu bir kaba tamamen batırılarak ve kaptan taşan suyun ölçülmesiyel hesaplanır.
Yoğunluk bakımından kıyaslamalar yapmak için yaralanılan bir yöntem vardır. Herhangi bir cismin yoğunluğu, eşit hacimdeki uyun yoğunluğuyla ilişkili olarak ele alınır. Bu değer “özgül ağırlık” diye tanımlanmıştır. Katı bir cismin özgül ağırlığı 6 ise, bu cismin herhangi bir hacimdeki ağırlığının eşit hacimde sudan 6 kat fazla olduğunu anlarız.
Yoğunluk ve özgül ağırlık kavramlarının fizik ve kimya bilimlerinde, bu bilimler alanına giren kuramsal ve uygulamalı çalışmalarındaki önemi ve yeri çok büyüktür. Dolayısıyla, herhangi bir maddenin kimyasal nitelik ve özelliklerini belirtirken özgül ağırlığı da açıklanır.
Düzgün olmayan bir cismin hacminin hesaplamasında, uygulanan su dolu bir kaba batırma yöntemi, kolayca hatırlanacağı gibi Arşimet’in tesadüfen bulduğu bir gerçeğe dayanır. Bu gerçek, çıkış noktası yapılarak geliştirilmiştir.

BENZER YAZI  ATOM PİLİ NEDİR?

Bir Cevap Yazın