YOGA NEDİR?

  Genel Kültür

YOGA NEDİR?

Yoga, Sanskritçe konsantrasyon anlamına gelir. Ölümsüz ruhların varlığına inanan bir sistemdir. Temel olarak bedenin ve ahlakın disiplinini alır. Kişi nefesini tutarak, gözlerini bir noktaya dikerek dünyayı kontrol eden büyük ruhla birleşebilir. Artık Yogi kendini dünyadaki en hafif şeyden daha hafif veya en ağır cisimden daha ağır duruma getirebilir. İstediği kadar küçük veya büyük olabilir, görünmez hale gelebilir, geçmişi ve geleceği bilebilir, ölü bir bedene kendi ruhunu geçirerek onu canlandırabilir.
Yoga sisteminin kurucusu Patanjali’dir. Bir kişinin tam anlamı ile Yogi olabilmesi için sekiz kademeden geçmesi gerekir. Bu kademeler kendi benliğini dizginleme, dini adetlere uyma, nefesi düzenleme, duyguları kontrol altına alma, aklı denetim altına alma, düşünceye dalma ve gözlerin bir noktaya dikilmesidir. Fakat bu kademeleri geçenler çok azdır, hatta Yoga inanışına göre insan ömrü tüm bu kademelerı geçebilmesi için kısadır ve insanın birkaç kez yeniden doğması gerekir. Fakat bu kademeler esnasında Yoga insanüstü güçler kazanır. Tüm hayvanların dilini anlar, başkalarının düşüncelerini okur, diğer dünyalarda ve yıldızlarda meydana gelen olayları bilir. En son kademeyi aşan Yogi ruhunu bedeninden ayırabilir ve ruhu ölümsüzlüğe kavuşur.
Bu sistem M.Ö. 300 yılında Patanjali adlı biri tarafından kurulmuştur. Hindistan ve Nepal de çoğu kimse Yogi olup ölümsüzlüğe kavuşmak için ömürlerini dağlarda, kovuklarda ve mağaralarda herkesten uzak geçirmişlerdir.
Yogi olmak için çaba harcayıp başarısızlığa uğramış ve ruhsal güçler üstünde tam bir kontrol sağlayamamış kişilere de “fakir” adı verilir. Fakirler bazı güçleri kontrol edebilirler fakat bir yogi gibi istedikleri kadar küçülüp, büyüyemezler, bedenleri öldükten sonra ruhları yaşamaya devam etmez.

BENZER YAZI  TOTEM DİREĞİ NEDİR?

Bir Cevap Yazın